« Najít podobné dokumenty

Obec Mladý Smolivec - Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladý Smolivec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22.7.2021
Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22.7.2021 | Obec Mladý SmolivecPozvánka na veřejné zasedání OZ dne 22.7.2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec,které se bude konat ve čtvrtek 22.7.2021 od 18 h v hostinci v Dožicích
Program
Uzavření kupní smlouvy s firmou POPROKAN PAPÍR s.r.o <.>
Nájemné v hostinci ve Starém Smolivci
Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Janem Spourem na vedení Obecní kroniky v obci Budislavice
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Petře Boušové,IČO 45414700,na provozování hostince ve Starém Smolivci
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec panu Františku Veselému,IČO 44624166,na provozování prodeje potravin v Dožicích
Žádost XXXX a Václava Kabíčkových o odkup pozemku v k.ú.Dožice parc.č.584/9
Žádost o podporu pouťové akce v Radošicích
Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2020
Žádost o vydání souhlasného stanoviska firmě Agrochov Kasejovice – Smolivec a.s.IČO 25212931 na akci „Stavební úpravy OMD Starý Smolivec“
Přijetí dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDHO Budislavice kat.V,ve výši 15000Kč,pro JSDHO Starý Smolivec,kat.V,ve výši 40000 a JSDHO Mladý Smolivec,kat.III ve výši 20000 Kč a uzavření smluv na tyto dotace
Nabídka na čištění studní ve Starém Smolivci,opravu pump a studní v obcích a výběr zhotovitele
Pravidla pro prodej,směnu a pronájem obecních pozemků
Nabídka na zhotovení přístřešků u kulturního domu
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-0006517/VB/8 s firmou ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035
Informace o dotacích a probíhajících stavebních akcích
Došlá pošta
Z úřední desky bude sejmuto: 22.07.2021

Načteno

edesky.cz/d/4778031

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladý Smolivec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz