« Najít podobné dokumenty

Obec Zámrsk - KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zámrsk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_2.pdf [5,31 MB]
Objízdná trasa - uzavírka Kpt.Jaroše I/36
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX / info@dzpce.czKontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice
<br> Akce:
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 24.03.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT 18x A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: www.dzpce.cz
<br> Kpt.Jaroše,Pardubice I/36
<br> objízdná trasa
<br> uzavřený úsek
<br>
<br> Objízdná trasa - uzavírka Kpt.Jaroše I/36
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX / info@dzpce.czKontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice
<br> Akce:
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 09.04.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT 18x A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: www.dzpce.cz
<br> Kpt.Jaroše,Pardubice I/36
<br> TRA
NZIT
<br> SILNIC
E I/36
<br> SMĚR
HOLIC
<br> E
<br> UZAVŘ
ENA
<br> SILNICE i/36
<br> SMĚR HOLICE
<br> UZAVŘENA
<br> Tranzit
<br> DETAIL 1
<br>
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> Kontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice
<br> Akce: DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 09.04.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT 18x A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: www.dzpce.cz
TRANZIT
<br> TRAN
ZIT
<br> TRA
NZIT
<br> SILNICE i/36
<br> SM
ĚR HOLICE
<br> UZAVŘENA SIL...
Situace_1.pdf [2,67 MB]
Uzavírka I/36 pod nadjezdem Kyjevská
uzavřený úsek
<br> objízdná trasa
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX / info@dzpce.czKontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice
<br> Akce:
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 19.02.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT 2x A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: www.dzpce.cz
<br> uzavírka I/36
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX / info@dzpce.czKontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice
<br> Akce:
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - detail umístění stavby
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 19.02.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT 2x A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: www.dzpce.cz
<br> uzavírka I/36
<br>
<br> Uzavírka I/36 pod nadjezdem Kyjevská
<br> M
IM
<br> O
V
<br> O
Z
<br> ID
E
<br> L
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
EL
<br> S
TA
<br> VB
Y
<br> U
L.K
<br> PT.JA
R
<br> O
ŠE
<br> I/36
<br> U
ZAVŘ
<br> EN
A
<br> Zhotovitel:
<br> Kreslil:
<br> Zodp.projektant:
<br> XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX / info@dzpce.czKontroloval:
<br> Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice
<br> Akce:
<br> DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> DATUM
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> STUPEŇ PD
<br> MĚŘÍTKO
<br> 19.02.2021
<br> DIO
<br> -
<br> FORMÁT 2x A4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / tel.: XXX XXX XXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o <.>
<br> DZPCE
Rosice 155
<br> 533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
<br> tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
<br> web: w...
Kú PK - Veřejné vyhláška - přechodná úprava provozu [0,26 MB]
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00YALX8*
KUPAX00YALX8
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
<br>
<br>
Číslo jednací: KrÚ 57114/2021
Spisová značka: SpKrÚ 51764/2021 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 20.07.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst.1
písm.b) a c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po stanovisku Policie České republiky,Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje,Odbor služby dopravní policie,se sídlem Na Spravedlnosti 2516,53048
Pardubice,pod č.j.KRPE-37996-1/ČJ-2021-1700DP,ze dne 28.6.2021 a dále po souhlasu se stanovením přechodné
úpravy provozu ve správním obvodu Magistrátu města Pardubic,oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy,se
sídlem náměstí Republiky 12,53002 Pardubice,ze dne 19.7.2021,na základě žádosti společnosti T.A.Q.s.r.o <.>,se
sídlem Letrovská 1002/59,16000 Praha,zastoupené spol.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o <.>,se sídlem Rosice č <.>
155,53351 Pardubice,podané dne 25.6.2021
<br> Stanovuje
<br> Přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I.třídy č.36 (ulice Kpt.Jaroše) v Pardubicích,pod silničním nadjezdem ul.Kyjevská.Objízdné trasy je nutné
realizovat v rámci organizace výstavby a nutnosti celkové uzavírky silnic...

Načteno

edesky.cz/d/4778028

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zámrsk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz