« Najít podobné dokumenty

Obec Jívová - Mikroregion Šternbersko - door-to-door system sběru a svozu odpadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jívová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mikroregion Šternbersko - door-to-door system sběru a svozu odpadu
Zpráva na internetové stránky - zapojené obce:
<br> Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu
<br> Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí,který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko,získá naše obec nádoby na tříděné odpady.Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír,plast,sklo,textil nebo bioodpad.Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu,a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů <.>
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů <.>
<br>
<br>
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí <.>
<br>
EVROPSKA UNIE
Fond soudrinosti
Operaénl' program Zivotnl’ prostl‘edi
<br>
<br>
STATNI’ FOND
ZIVOTNIHO PROSTREDI
CESKE REPUBLIKY

Načteno

edesky.cz/d/4778019


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jívová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz