« Najít podobné dokumenty

Obec Srnojedy - Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srnojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva č. 6/2021 (881.45 kB)
Usnesení ze Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 konaného dne 28.6.2021
<br> Usnesení ze Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 konaného dne 28.6.2021
<br> Usnesení ze Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 konaného dne 28.6.2021
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Srnojedy určuje ověřovatele zápisu pana Jiřího Jušku a pana Mgr.Martina Kováře a zapisovatele paní Bc.Pavlu Zaífertovou <.>
<br> Usnesení č.55/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Srnojedy určuje členy návrhové komise XXXX XXXXX Králíčka,pana lng.Vladimira Dvořáka a paní Elišku Vlašičovou <.>
<br> Usnesení č.56/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje doplněný program zasedání Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 <.>
<br> Usnesení č.57/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,souhlasí se závěrečným účtem obce Srnojedy za rok 2020 „bez výhrad" a schvaluje závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Srnojedy za rok 2020 bez chyb a nedostatků <.>
<br> Usnesení č.58/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje účetní závěrku obce Srnojedy za rok 2020.Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje výsledek hospodaření obce Srnojedy ve výši: 11 689 721,88 Kč <.>
<br> Usnesení č.59/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje doplnění objednávky autobusů MHD linky č.15 na úroveň před omezením,v letních měsících bude zachován stávající provoz <.>
<br> Usnesení č.60/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje výměnu serveru na OÚ dle doporučení pana Kohla za 81 243 Kč <.>
<br> Usnesení č.61/2021 bylo schváleno <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Srnojedy schvaluje nákup štěpkovače od firmy Agrometall za 219 900 Kč bez DPH <.>
<br> U...

Načteno

edesky.cz/d/4778008

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srnojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz