« Najít podobné dokumenty

Obec Srnojedy - Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srnojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 6/2021 (3.24 MB)
Zápis ze Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 konaného dne 28.6.2021
<br> Zápis ze Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 konaného dne 28.6.2021
<br> Zápis ze Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 konaného dne 28.6.2021
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva č.6/2021
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Srnojedy č.6/2021 (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19,00 hod.starostou obce p.Pavlem Králíčkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající konstatoval,že pozvánka byla na úřední desce Obecního úřadu Srnojedy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 18.6.2021 do 29.6.2021 včetně.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".(Příloha č.1)
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č.2) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92,odst.3,zákona o obcích).Omluveni —— pan Jiroušek,paní Kolářová.(Příloha č.2)
<br> Dále konstatoval,že zápis zřádného jednání Zastupitelstva č.5/2021 byl ověřen a podepsán 26.5.2021,tedy v zákonné lhůtě,byl vyložen k nahlédnutí a žádné námitky nebyly vůči němu vzneseny <.>
<br> Předsedající informoval přítomné,že zjednání zastupitelstva bude prováděn audio záznam,který bude sloužit pouze k provedení zápisu a následně bude smazán <.>
<br> Jako podklady pro jednání zastupitelstva byly zastupitelům vsouladu sJednacím
<br> řádem Zastupitelstva obce Srnojedy zaslány návrhy usnesení,důvodové zprávy (Příloha č.3) a podklady k jednotlivým bodům jednání Zastupitelstva obce Srnojedy <.>
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Návrh č.l: Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Jušku a pana Mgr.Martina Kováře a zapisovatele pani Bc.Pavlu Zaifertovou <.>
<br> Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.Jiné návrhy ani stanoviska nebyly sděleny <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Srnojedy urču...

Načteno

edesky.cz/d/4778007

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srnojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz