« Najít podobné dokumenty

Obec Otvice - Oznámení o zahájení řízení - " Hutní potok, Zaječice - otevření KP"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210722085909_0001.pdf (2.67 MB)
&* e,<.>
<br> 0
<br> Magistrát'města Chomutova
<br> Chomutov
<br> Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 03.05.2021
<br> ČJ.: MMCH/97603/2021OZP/PF
<br> sp.ZNAČKA: sz MMCH/54289/2021/PF Dle rozdělovníku VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: p.faja©chomutov.cz
<br> DATUM: 19.07.2021
<br> Oznámení o zahájení řízení (Veřejná vyhláška) Povodí Ohře,státní podnik,IČO 70889988,Bezručova 4219,430 03 Chomutov
<br> "V
<br> (dále jen zadatel'i),dne 03.05.2021 podalo žádost o vydání společného povolení na stavbu vedenou pod názvem:
<br> "Hutní potok,Zaječice - otevření KP"
<br> na pozemku parc.č.333/2 (trvalý travní porost),parc.č.333/3 (trvalý travní porost),parc.č.334/4 (vodní plocha),parc.č.334/5 (vodní plocha),parc.č.334/6 (vodní plocha),parc.č.335 (vodní plocha),parc.č.336/2 (vodní plocha),parc.č.338 (vodní plocha),parc.č.326 (ostatní plocha),parc.č.325 (orná půda),parc.č.330 (orná půda),parc.č.333/1 (trvalý travní porost),parc.č.334/1 (ostatní plocha),parc.č.334/2 (ostatní plocha),parc.č.334/7 (ostatní plocha),parc.č.334/9 (ostatní plocha),parc.č.336/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Pesvice,parc.č.725/2 (vodní plocha),parc.č.727 (vodní plocha),parc.č.72/9 (ostatní plocha),parc.č.724 (ostatní plocha),parc.č.776 (ostatní plocha) v katastrálním územíOtvice
<br> Společné povolení
<br> Název kraje Ústecký kraj
<br> Název obce Otvice,Pesvice
<br> Identifikátory katastrálních území 716979,716961,786586
<br> Názvy katastrálních území Pesvice,Otvice,Vrskmaň
<br> Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc.č.333/2,333/3,334/4,334/5,334/6 <,>
<br> 335,336/2,338,326,325,330,333/1,334/1,334/2,334/7,334/9,336/1 V katastrálním území Pesvice,parc.č.725/2,727,72/9,724 <,>
<br> šuieegšsi; f= me.—íta :* 0%“.:.:u-a Zborovská 4602,430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 ] fax : +420 474 652 777[ e-mail: podatelnaťachommov-mesto.cz Datová schránka: 497bevz | fČ: 00261891 | DIČ: cz 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000...

Načteno

edesky.cz/d/4778005

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz