« Najít podobné dokumenty

Obec Žatčany - VV- Oznámení zahájení územního řízení "Výměna stožárů VVN"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žatčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1299_VV_Vymena_stozaru.pdf
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ: 00282979
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
<br> Pracoviště Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje EDWIN BOHEMIA,s.r.o <.>,IČO 25565028,Okružní č.p.876/19b,638 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 03.05.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br>
<br> "Výměna stožárů VVN"
V535/536 - přeizolace,KZL,nátěry
<br>
<br> na pozemcích parc.č.4191,4165 v katastrálním území Žatčany,parc.č.1354 v katastrálním území
<br> Těšany.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stručný popis předmětné stavby:
<br> Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou stavební objekty SO 03 a SO 04
<br> Technické řešení SO03:
<br> - V rámci SO 03 budou vyměněny stožáry č.16,19 a 20.Nové stožáry č.16,19,a 20 budou
postaveny 10 m od stávajícího stožáru.Původní stožáry se zdemontují a základy se vybourají do
<br> hloubky 1 m.Všechny nové stožáry budou nosné.Stožáry č.16 a 19 budou typu N+6 a nový stožár
<br> č.20 bude typu N+3.V rámci výměny stožáru č.16,19 a 20 budou v kotevním úseku 13 aý 21
<br> vodiče přeregulovány <.>
<br> Technické řešení SO04
<br> - V rámci SO04 bude vyměněn stožár č.47.Nový stožár č.47 bude postaven na původním místě <.>
Nový stožár bude kotevní.Stávající vodiče budou dočasně převěšeny na pomocnou konstrukci <,>
<br> stožár bude demontován,základ bude kompletně vybourán,následně bude na původním místě
<br> postaven nový stožár.Nový stožár bude typu RV+3.V rámci výměny stožáru č.47 budou v úseku
<br> st.č.44 až 50 vodiče přeregulovány <.>
<br>
<br> Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100,667 01 Židlochovice,odbor životního prostředí a
<br> stavební úřad,pracoviště Nádražní 750,667 01 Židlochovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13
<br> Váš dopis zn.<.> :
<br>
<br>
<br> Ze ...

Načteno

edesky.cz/d/4778004

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žatčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz