« Najít podobné dokumenty

Obec Tehov - Oznámení o schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Ladův kraj (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni o schvaleni_Zaverecny ucet za r. 2020.pdf [0,16 MB]
Ladův kraj
<br>
Svazek obcí,Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČ: 70899088,bankovní spojení: 51-2843320247/0100 <,>
<br> Korespondenční adresa podatelna MĚ Ú Říčany,Masarykovo nám.53,251 01 Říčany
<br> Kancelář – Říčany,Olivova ul.1800/2 (budova Na růžku)
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,laduv-kraj@laduv-kraj.cz
<br>
<br>
<br>
Oznámení
<br> o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2020
<br>
<br> Sdělujeme vám,že valná hromada č.1/2021 starostů obcí Ladova kraje schválila dne 29.6.2021
<br> závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2020 dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů dle přílohy,a to vyjádřením souhlasu s
<br> celoročním hospodařením,a to bez výhrad.Dále valná hromada schválila účetní závěrku svazku obcí
<br> Ladův kraj sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020 a schválila hospodářský výsledek účetní
<br> jednotky za rok 2020 a jeho převedení na účet 432 – výsledek předcházejících účetních období <.>
<br> Závěrečný účet za rok 2020 byl zveřejněn na úředních deskách obcí a v plném rozsahu v elektronické
<br> formě na stránkách Ladova kraje.Ve fyzické formě je k nahlédnutí na adrese: Městský úřad v Říčanech <,>
<br> odbor finanční - zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Říčanech 30.6.2021
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> předseda Ladova kraje v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/4777988


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz