« Najít podobné dokumenty

Obec Klenovice na Hané - Veřejná vyhláška - změna č. 1 územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klenovice na Hané.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

589608_II2c_PF_ZMĚNA1
Z5
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 1.3.2021
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> STAV NÁVRH
<br> HRANICE BPEJ
<br> KÓD BPEJ
<br> ZÁBOR PF - ORNÁ PŮDA
<br> 30110
<br> 30810
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> ...
589608_II2b_SIR
NÁVRHSTAV
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> FUNKCE
<br> LEGENDA
<br> SILNICE II.TŘÍDY
<br> VODOJEM
<br> PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD
<br> URBANISMUS,PF,ÚSES
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> PLYNOFIKACE
<br> ELEKTRO
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXXXX
<br> DATUM DUBEN XXXX MĚŘÍTKO X : XXXXX
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ II.2.b
<br> AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: XXXX
<br> KLENOVICE NA HANÉ
<br> POŘIZOVATEL MM PROSTĚJOV
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č.1
<br> KRAJINA
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br> zzzzzzzz
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
<br> OP VODNÍHO ZDROJE II.STUPNĚ
<br> II
<br> M M
<br> ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
<br> 12
<br> HRANICE OP LETIŠTĚ
<br> I
<br> M M
<br> MGR.BC.XXXXX XXXX
<br> zzzzz
zzzzz
<br> zz
zzz
<br> z
z
zz
<br> zz
z
<br> z
z
zz
<br> zz
z
<br> z
z
z
z
z
<br> zzz
zz
<br> z
z
z
z
z
zzz
<br> zz
zzz
<br> zzz
zz
<br> z
z
z
z
z
z
z
z
zz
<br> zzzzz z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
<br> zzzzzzzzz
z
z
z
z
<br> zzzzz
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
<br> zz
z
<br> zzzzz
zzzz
<br> z
z
z
z
z
z
z
zzzzzzzzzz
<br> zzzz
<br> z
z
z
z
z
z
z
<br> zzz
zzzz
<br> z
z
z
z
z
zzzzzzzzzz
<br> zz
zzzzzzz
<br> z
zzzz
<br> zzzz
z
z
z zz
<br> zzzzzzzzzzz
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zzzzzzzzzzz
<br> zzz
zz
<br> z
<br> zz
z
zz
zz
z
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
<br> zz
<br> z
<br> zzz
zz
zz
<br> zz
<br> z
zz
<br> zzzzzz
<br> KORIDOR PLYNOVODU PŘEPRAVNÍ SOUSTAVY
<br> REZERVA
<br> SILNICE III.TŘÍDY
<br> KORIDOR MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ (ZÚROK)
<br> III
<br> M
<br> M
<br> III
<br> M
<br> M
<br> III
<br> M
<br> M
<br> IIIM
<br> M
<br> I
<br> I
<br> I
<br> M
M
<br> I
I
I
<br> M
M
<br> I
<br> I
<br> I
<br> M
<br> M
I
<br> I
<br> I
<br> M
<br> M
<br> I
<br> I
<br> I M
<br> M
<br> I
<br> I
<br> I
<br> M
<br> M
<br> I
<br> I
<br> I
<br> M
<br> M
<br> I
<br> I
<br> M
<br> M
<br> I
<br> I
<br> M
...
589608_II2a_KOV_ZMĚNA1
O
<br> O
O O
<br> O
O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> ...
589608_I2d_KTI_ZMĚNA1
URBANISMUS,PF,ÚSES
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> PLYNOFIKACE
<br> ELEKTRO
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXXXX
<br> DATUM DUBEN XXXX MĚŘÍTKO X : XXXX
<br> KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY I.2.d <.>
<br> AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: XXXX
<br> KLENOVICE NA HANÉ
<br> POŘIZOVATEL MM PROSTĚJOV
<br> KRAJINA
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č.1
<br> MGR.BC.XXXXX XXXX
<br> ZASTAVITELNÁ PLOCHA
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K X.3.2021
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
OOO O
<br> O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
OOO O
<br> O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O O OO
<br> O O OO
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O O OO
<br> O O O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE
<br> STAV NÁVRH REZERVA
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O O OO
<br> O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br>...
589608_I2c_VPZ_ZMĚNA1
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> STAV
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
O
<br> HRANICE
<br> PLOCHA S MOŽNOSTÍ REALIZACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO OPATŘENÍ
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> PLOCHA NEBO KORIDOR S MOŽNOSTÍ REALIZACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> VT02
<br> VT03
<br> PLOCHA PRO ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
<br> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - KE ZRUŠENÍ
<br> VT02
<br> URBANISMUS,PF,ÚSES
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> PLYNOFIKACE
<br> ELEKTRO
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXXXX
<br> DATUM DUBEN XXXX MĚŘÍTKO X : XXXX
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ I.2.c <.>
<br> AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: XXXX
<br> KLENOVICE NA HANÉ
<br> POŘIZOVATEL MM PROSTĚJOV
<br> KRAJINA
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č.1
<br> MGR.BC.XXXXX XXXX
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB <,>
<br> O
<br> O
O O
<br> O
O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<b...
589608_I2b_HLV_ZMĚNA1
URBANISMUS,PF,ÚSES
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> PLYNOFIKACE
<br> ELEKTRO
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXXXX
<br> DATUM DUBEN XXXX MĚŘÍTKO X : XXXX
<br> HLAVNÍ VÝKRES I.2.b <.>
<br> AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: XXXX
<br> KLENOVICE NA HANÉ
<br> POŘIZOVATEL MM PROSTĚJOV
<br> KRAJINA
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č.1
<br> MGR.BC.XXXXX XXXX
<br> PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> STABILIZOVANÉ ROZVOJOVÉ REZERVY
<br> KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY LOKÁLNÍHO VÝZNAMU
<br> ZASTAVITELNÁ PLOCHA
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 1.3.2021
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br> O
<br>...
589608_I2a_ZCU_ZMĚNA1
zz
zz
<br> zzz
z
z
z
z
z
z
z
zz z z z z zz
<br> z
z
z
z
z
z
z
<br> R1
<br> URBANISMUS,PF,ÚSES
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> PLYNOFIKACE
<br> ELEKTRO
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXX
<br> ING.XXXXXX XXXXXXXX
<br> DATUM DUBEN XXXX MĚŘÍTKO X : XXXX
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ I.2.a <.>
<br> AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
<br> ING.ARCH.XXXX XXXX
<br> ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: XXXX
<br> KLENOVICE NA HANÉ
<br> POŘIZOVATEL MM PROSTĚJOV
<br> KRAJINA
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č.1
<br> MGR.BC.XXXXX XXXX
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> KLENOVICE NA HANÉ
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 1.3.2021
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> HRANICE
<br> STAV NÁVRH REZERVA
<br> z
z
<br> zzzzzzz
<br> z
z
<br> z z z z z z z
<br> Z5
<br> OZNAČENÍ PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
<br> R.<.> <.>
<br> KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
<br> O
<br> O
O O
<br> O
O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
<br> O
O O
<br> O
O
<br> O O
<br> O
<br> O
O O
<br...
589608_II1_ZPFTAB_ZMĚNA_1
Přehled zastavitelných ploch - návrh záboru ZPF - změna č.1 územního plánu KLENOVICE NA HANÉ
<br> Souhrn Odhad výměry záboru,Informace o Informace
<br> Označení Navržené výměry na které bude provedena Informace o Informace o existenci existenci staveb k podle ustanovení
<br> plochy využití záboru rekultivace na existenci závlah odvodnění ochraně pozemku před §3,odst.1,písm.g)
<br> (ha) I.II.III.IV.V.zemědělskou půdu erozní činností vody
<br> Z5 plocha technické infrastruktury 0,2227 0,2227
<br> celkem plochy technické infrastruktury 0,2227 0,2227
<br> celkem 0,2227 0,2227
<br> Přehled zastavitelných ploch k navrácení do ZPF - zrušení záboru - změna č.1 územního plánu KLENOVICE NA HANÉ
<br> Označení Zrušené Výměry
<br> plochy v ÚP využití celkem
<br> (ha) I.II.III.IV.V <.>
<br> Z5 plocha technické infrastruktury 0,4290 0,4290
<br> celkem plochy technické infrastruktury 0,4290 0,4290
<br> celkem 0,4290 0,4290
<br> Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)
<br> Výměra zrušeného záboru podle tříd ochrany (ha)
589608_II1_TEXT_ODŮVODNĚNÍ_ZMĚNA1
ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ
<br>
<br> 1 ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br> K L E N O V I C E
<br> na Hané
<br>
<br>
<br>
<br>
II.1.TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ
<br>
<br> 2 ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ
<br>
<br> 3 ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br> 1.Postup při pořízení územního plánu
<br> 2.Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
<br> 3.Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
<br> 4.Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
<br> 5.Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
<br> 6.Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
<br> 7.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
<br> 8.Vyhodnocení splnění požadavků zadání
<br> 9.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
<br> 10.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
<br> 11.Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v ZÚR <,>
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
<br> 12.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL
<br> 13.Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
<br> 14.Vyhodnocení připomínek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ
<br>
<br> 4 ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br> 1.Postup při pořízení územního plánu
<br>
Po projednání <.>
<br>
2.Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a úze...
589608_I1_TEXT_ZMĚNA1
ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ – ZMĚNA Č.1
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ZMĚNA Č.1
<br>
<br>
<br>
<br> K L E N O V I C E
<br> na Hané
<br>
<br>
<br>
<br>
I.1.TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
Křelov,duben 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ – ZMĚNA Č.1
<br>
<br> 2
<br>
<br> Ruší se označení pořizovatele,objednatele a zpracovatele
<br>
<br> Ruší se obsahový list textové části
<br>
<br> Obsah textové části:
A.vymezení zastavěného území 6
B.základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 6
C.urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch
přestavby a systému sídelní zeleně 7
D.koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování 10
E.koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití,územní systém ekologické stability <,>
prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi <,>
rekreace,dobývání ložisek nerostných surovin 16
F.stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),pokud je možné
jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití (včetně stanovení <,>
ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání,včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,charakteru a
struktury zástavby,stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití) 20
G.vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření <,>
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 37
H.vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,pro
které lze uplatnit předkupní právo,s uvedením v čí ...
589608_I1_TEXT_SROVNÁVACÍ_ZMĚNA1
ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ – ZMĚNA Č.1
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ú Z E M N Í P L Á N
<br> ZMĚNA Č.1
<br>
<br>
<br>
<br> K L E N O V I C E
<br> na Hané
<br>
<br>
<br>
<br>
I.1.TEXTOVÁ ČÁST
<br>
SROVNÁVACÍ TEXT
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ – ZMĚNA Č.1
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL: Magistrát Města Prostějov
<br> stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 12-14
<br> 796 01 Prostějov
<br>
<br> OBJEDNATEL: Obec Klenovice na Hané
<br> Klenovice na Hané 3
<br> 798 23 Klenovice na Hané
<br>
<br> ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXX XXXX a kol <.>
<br> Nová XX
<br> XXXXX Křelov
<br>
<br>
<br> Urbanismus: Ing.arch.XXXX XXXX
<br>
<br> Elektrorozvody,spoje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Vodní hospodářství: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Plynofikace: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Zemědělství: Ing.arch.XXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM: Křelov,prosinec 2015
<br>
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KLENOVICE NA HANÉ – ZMĚNA Č.1
<br>
<br> 3
<br> Obsah textové části:
A.vymezení zastavěného území 6
B.základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 6
C.urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch
přestavby a systému sídelní zeleně 7
D.koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování 10
E.koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití,územní systém ekologické stability <,>
prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi <,>
rekreace,dobývání ložisek nerostných surovin 16
F.stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),pokud je možné
jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití (včetně stanovení <,>
ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití ...
vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 130/14,796 01 PROSTĚJOV
<br>
<br> Spis.značka: OÚPPP/888/2020/Mgr.Od
Číslo jednací: PVMU 91556/2021 62
<br>
*S00AX02ULF74*
S00AX02ULF74
<br> SpZn.:
<br> Počet listů: příloh: listů příloh:
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
Oprávněná úřední osoba pro podepsání Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Prostějov,XX.X.XXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení řízení o Změně č.1 Územního plánu Klenovice na Hané
<br>
<br> Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova,oddělení územního
plánování,jako úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,správně příslušný podle
vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností,který v souladu s § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),pořizuje Změnu č.1
Územního plánu Klenovice na Hané zkráceným postupem <,>
<br>
oznamuje
<br> všem dotčeným orgánům,obcím,ostatním orgánům a veřejnosti zahájení veřejného projednání návrhu
Změny č.1 Územního plánu Klenovice na Hané v souladu s § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem se uskuteční
v úterý 24.srpna 2021 v 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Klenovicích na Hané č.p.3
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Klenovice na Hané bude vystaven k nahlédnutí
<br>
od 23.července 2021 do 31.srpna 2021
<br>
 na Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova,oddělení
územního plánování,nám.T.G.Masaryka 130/14,budova B,3.patro,dveře č.402 <.>
<br>  na Obecním úřadu Klenovice na Hané,Klenovice na Hané 3,798 23 Klenovice na Hané
<br>  na internetových stránkách obce Klenovice na Hané – www.kle...

Načteno

edesky.cz/d/4777975

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Prodej   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klenovice na Hané      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz