« Najít podobné dokumenty

Obec Krajková - Posuzování vlivů na ŽP - návrh koncepce vč.vyhodnocení vlivů na ŽP a veřejné zdraví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krajková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivů na ŽP - návrh koncepce vč.vyhodnocení vlivů na ŽP a veřejné zdraví
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE Mmlmmosrňaamzam'ůsrvi
<br> Dle rozdělovníku
<br> |_ _1 Váš dopis značka lze dne Naše značka Vyřizuje ! linka Karlovy Vary KK/3381/ZZ/21-3 Mgr.Benešová ! 571 21.7.2021
<br> „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.— návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“
<br> Jako příslušný úřad dle 5 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdrželi dne 13.7.2021 návrh koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“),jejíž zpracování zajistil předkladatel podle & 10e zákona <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 10f odst.2 zákona zasíláme informaci o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a Veřejné zdraví dotčeným správním úřadům & dotčeným územním samosprávným celkům k možnému vyjádření.Ve smyslu © lOf odst.4 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce našemu (příslušnému) úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.Veřejné projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13.8.2021.Podle předběžných informací se veřejné projednání bude konat dne 13.8.2021 od 13:00 hod.v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje <.>
<br> Návrh koncepce je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100 koncepce pod kódem koncepce KVK014K <.>
<br> Města a obce jako dotčené územní samosprávné celky,žádáme ve smyslu 5 16 odst.2 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kde je možné do oznámení nahlížet,na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s š 16 odst.2 zákona o neprodleně zaslání písemného vyrozumění 0 dni vyvěšení informa...

Načteno

edesky.cz/d/4777971


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krajková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz