« Najít podobné dokumenty

Obec Český Rudolec - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kunžak - Terezín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Český Rudolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
Střížovice
<br> ! “niku A.a rm
<br> Uzavírka : důvodu rekonstrukce kanalizace
<br> f
<br> NBZZ'Uti ll až " Limit—82 ? \ \ÚHŽ :=.<.> fl,54:- le,).“ ' """ i-jr'mký kámen \._ 3311 „© ] Kaprmm
<br> )
<br> Hill:: u.: v a Dopravně inženýrské opatření J Nauru! - JANEV Franze Plant BS.'.© mnm" značení." |.: as: m 01 Cava—Minic- “WM“ „iliPiaMMdLulm'd nemam Siavha: Ohiedmlelz COLAS CZ a.s.Modernizace silnice III/1518 Mmmh Mim“ „mk Příloha: Mam: 05 12021 situace DIO - Kunžak - Terezín Stupeň:
<br> ["qu fm ru i
<br> 7-[JI'J
<br> m'm' „.<.> <.>
<br> | : i.-_,<._.';_.<.> Ú :íř'u'ijf' „.„ „%.-l:.: ť$74 Sucr-dn M _ ní:: *" (.;-Pu Heřmaneč 5" "iii.-A—M-i *' ' m Jr n: _; LH : Redl-m [_] | ' Jm ?J-l.<.> 663 1553? L-pm 3.7;.<.> ! | |.I','Í !Í * Valtinov ffi-*? " =* ! | a.<.> -r.i : „n,—.a <.>,Marka-mec _ F1.fil \ | „' * Hami 53“ Radimv ? É.<.> Ě ; iii.-I “ mm L XXXXXXX mi.! „% XXXX XXXX "" GX a ž $$$—;; X.X a.BSK ' a Radikuv G1.<.>.y dolec =ETh _ 723 “l; Homo.:.% P-Aatéjuveu ' — _.<.> SOUND/Bina 2 Duo.W rihrny knpm' 5.55._.* ?; ',:.Smdmrv F '" J“.-'-'=l|„r.A 7-.„77 \.<.> f _ J! Obec česky Rudolec ©,37s ss Český Rudoiec 123.IČ: 002 4-6 4-41,mě: casem-441 :::-15 *+
Stanovení přechodné úpravy provozu
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> V Dačicích dne 19.července 2021 telefon: 384 401 245
Spis č.: 2081-2021/PROM e-mail: siln.hosp@dacice.cz
Č.j.: DACI/16613/21/ODO Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
žadateli COLAS CZ a.s <.>,Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
IČ: 261 770 05
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/409,III/40919,Místní komunikaci č.17c a účelové
komunikaci v k.ú.Matějovec,z důvodu opravy silnice III/1518 z obce Kunžak po obec XXXX XXXX,po
předchozím písemném vyjádření majetkového správce komunikace Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje,závodu Jindřichův Hradec,obce Český Rudolec a příslušného orgánu Policie ČR <,>
DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Popis místa uzavírky:
Silnice III/1518 v úseku od konce obce Kunžak po konec staničení u obce XXXX XXXX v celkové
délce X,X km <.>
<br> 2.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle situace
odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec ze dne 29.06.2021,bez č.j <.>
<br> 3.Přechodná úprava provozu na uvedených pozemních komunikacích bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení <.>
<br> 4.Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním,musí být umístěno na červenobíle
pruhovaných sloupcích a musí být z...

Načteno

edesky.cz/d/4777955

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Český Rudolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz