« Najít podobné dokumenty

Obec Hradčovice - Usnesení z 18. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-z-18-zasedani-21-07-2021.pdf
1
<br> USNESENÍ
<br> z 18.zasedání Zastupitelstva obce Hradčovice,konaného dne
<br> 21.července 2021 od 17.00 hod.v zasedací místnosti budovy
<br> obecního úřadu v Hradčovicích <.>
<br>
<br> 18/343 Zastupitelstvo obce určuje:
<br> ­ XXXX XXXXXXXXX Nevařila a XXXX XXXXXXXXXX Duháně jako ověřovatele zápisu.Paní Marii
Buráňovou zapisovatelkou <.>
<br> 18/344 Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> ­ Následující program zasedání:
3.Kontrola usnesení <.>
4.Nákup pozemků do majetku obce <.>
5.Prodej pozemků obce p.č.5978o,5978k,5975j,5975f,5984t,5984p,k.ú.Hradčovice
<br> dle záměru obce ze dne 24.06.2021 <.>
6.Finanční příspěvek obcím zasažených tornádem <.>
7.Různé <.>
8.Závěr <.>
<br>
<br> 18/345 Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> - koupi pozemků p.č 5978/c o výměře 162 m2,5978/w o výměře 368 m2,které vznikly
<br> oddělením z parcely č.5978,dle geometrického plánu 575-158/2020 vše v k.ú <.>
<br> Hradčovice,za jednotnou cenu 15 600 Kč (slovy patnáct tisíc šest set korun českých) a
<br> pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> 18/346 Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> - koupi pozemků p.č 5975/b o výměře 203 m2,5975/v o výměře 372 m2,které vznikly
<br> oddělením z parcely č.5975,dle geometrického plánu 575-158/2020 vše v k.ú <.>
<br> Hradčovice,za jednotnou cenu 15 600 Kč (slovy patnáct tisíc šest set korun českých),a
<br> pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> 18/347 Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br>
<br> - koupi pozemků p.č 5984/d o výměře 264 m2,5984/x o výměře 304 m2,které vznikly
<br> oddělením z parcely č.5984,dle geometrického plánu 575-158/2020 vše v k.ú <.>
<br> Hradčovice,za jednotnou cenu 15 600 Kč (slovy patnáct tisíc šest set korun českých),a
<br> pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> 18/348 Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br>
<br> - prodej obecních pozemků p.č 5989/o o výměře 338 m2,5972/k o výměře 212 m2,které
<br> vznikly oddělením z parcel č.5989 a 5972,dle geometrického plánu 575-158/2020...

Načteno

edesky.cz/d/4777945

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz