« Najít podobné dokumenty

Obec Šaratice - Zápis ze ZO č. 9/2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šaratice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210722 Zápis ZO 9_2021 - 21.07.2021.pdf [0,11 MB]
ZÁPIS č.9/2021
ze zastupitelstva obce Šaratice dne 21.07.2021
<br> Přítomní: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXX,Přerovský
<br> Richard,XXXXXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Omluven: XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel : XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Ověřovatel zápisu: XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Místo a čas konání: Šaratice,obřadní síň OÚ - 1.patro,v 19.00 hod
<br>
1.Zahájení,schválení programu jednání,zapisovatele,ověřovatelů
Starosta K.Kalouda zahájil zasedání,přivítal všechny přítomné; konstatoval,že je přítomno
<br> 13 z celkového počtu 15 členů ZO,a to je tedy usnášeníschopné.Zapisovatelkou byla
<br> navržena p.XXXXXX XXXXXXXXX,ověřovateli zápisu XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX a XXX XXXXX
<br> Schuster.Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem <.>
<br> Program jednání:
1.Zahájení,schválení programu jednání,zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení zadávací dokumentace a výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby
MŠ Šaratice 1.etapa
<br> Usnesení 1 :
<br> ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu,zapisovatelkou je p.Blanka
<br> Jiráčková,ověřovateli XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX a XXX XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Hlasování : XX – X - X
<br>
<br>
2.Schválení zadávací dokumentace a výzvy na veřejnou zakázku na
<br> dodavatele stavby MŠ Šaratice 1.etapa
<br> Členové ZO seznámeni s podklady k projednávanému bodu <.>
<br> Usnesení 2
<br> ZO schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku:
<br> Novostavba MŠ v obci Šaratice – I.Etapa <.>
<br> Hlasování : 13 – 0 - 0
<br>
S ohledem na skutečnost,že byl program zasedání č.9/2021 vyčerpán,starosta poděkoval
<br> všem za účast a jednání ukončil v 19.27 hod <.>
<br> Pozn.: U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
<br> (např.8 – 1 – 1 )
<br>
<br> Zapsáno : 22.07.2021,zápis má 1 stranu <.>
<br>
<br> Zapsal : XXXXXX XXXXXXXXX ………………………...

Načteno

edesky.cz/d/4777941

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šaratice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz