« Najít podobné dokumenty

Obec Veleň - EIA - trolejbusy ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout [pdf, 5,3 MB]
ELEKTRIFIKACE ÚSEKU PRAHA – KOSTELEC NAD LABEM Oznámení podle § 6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,v rozsahu přílohy č.3 zákona Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,p.o.Zborovská 11,150 21 Praha 5 Zhotovitel: PRAGOPROJEKT,a.s.K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha Datum: 05/2021 Zakázkové číslo: 21-115 Oznámení v rozsahu přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,v platném znění Ilustrační foto (zdroj: DPP,a.s.) Název záměru: Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,p.o.Zborovská 11,150 21 Praha 5 Zpracovatel ověřovací studie: PRAGOPROJEKT,a.s.K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 Zpracovatel oznámení: PRAGOPROJEKT,a.s.- Ateliér Ostrava Květen 2021 2 Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem Oznámení dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb.Řešitelský kolektiv: RNDr.Bc.XXXXXXXX XXXXX,MBA – vedoucí autorského kolektivu  autorizovaná XXXXX ke zpracování dokumentace a posudku dle § XX zákona č.100/2001 Sb.(osvědčení Ministerstva životního prostředí č.j.14563/1610/OPVŽ/97 ze dne 28.4.1998,prodlouženo rozhodnutím č.j.87608/ENV/14 ze dne 7.1.2015)  autorizovaná XXXXX ke zpracování biologických hodnocení dle §XX zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.25519/ENV/10 ze dne 23.3.2010 prodloužené rozhodnutím č.j.MZP/2021/610/467 ze dne 19.2.2021) Mgr.XXXXXX XXXXXX – obecná ochrany přírody,technické složky životního prostředí  autorizovaná XXXXX ke zpracování rozptylových studií dle § XX odst.X písm.e) zákona o ochraně ovzduší (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.: MZP/2017/780/729 ENV/2017/37829 ze dne 15.11.2017) Ing.XXXXX XXXXX – hluková studie Ing.XXXXXX XXXXX Ph.D.– přírodovědný průzkum XXXXX XXXXXXXX – dendrologie  Český certifikovaný arborista - konzultant X Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem Oznámení dle přílohy 3 zák...

Načteno

edesky.cz/d/4777936

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz