« Najít podobné dokumenty

Obec Veleň - Oznámení EIA „Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem (současná linka autobusu č. 377) a instalace dopravní infrastruktury pro zamýšlenou trolejbusovou linku 377 (Praha Letňany – Kostelec n.L.) na území obcí Veleň, Sluhy, Mratín, Brázdim a město Ko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout [pdf, 922,5 kB]
Kra'ský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO Pnosrňrní A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Praha: 12.7.2021
<br> Číslo jednací: 086822002 l/KUSK Spisová značka: SZ_085080/2021/KUSK/4 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX l.XXX Značka: OŽP/Kon
<br> Dle rozdělovníku
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí —zaháiení ziišt'ovacího řízení záměru „Elektrifikace úseku Praha — Kostelec nad L_abem“ v k.ú.Letňanv,Miškovice,Čakovice,Sluhv,Veleň,Polerady u Prahv.<.> Mratín,Kostelec nad Labem,Brázdim <.>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje_jako příslušný úřad dle 5 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na Životní prostředí).ve znění pozdějších předpisů ('dálejen zákon) Vám zasílá dle ust.& 6 odst.7 zákona informaci o oznámení záměru „Elektrifikace úseku Praha — Kostelec nad Labem“ v k.ú.Letňany,Miškovice,Čakovice,Sluhy,Veleň,Polerady u Prahy,Mratín,Kostelec nad Labem,Brázdim podle přílohy č.3 k zákonu a sděluje Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu
<br> řízení podle & 7 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,po <.>
<br> Zpracovatelem oznámení je RNDr.Bc.XXXXXXXX XXXXX,MBA (držitel autorizace MŽP dle š XX zákona) <.>
<br> Předmětem záměru je částečná elektrifikace autobusové linky č.377.Realizací záměru dojde knahrazení stávajících naftových autobusů parciálními trolejbusy.Součástí záměru je výstavba příslušné nabíjecí a napájecí infrastruktury.Trasa trolejbusové linky je vedena po stávajících komunikacích.Trolejové vedení je navrženo ve třech úsecích: Letňany — Za Avií; Čakovice — Veleň,U Pomníku; Sluhy.Nad Hájem » Mratín.Cukrovar (nasazení sběračů umožněno také v zastávce Sluhy.rozc.Brázdim) <.>
<br> Středočeský kraj,Hlavní město Praha a MČ Praha 18,MČ Praha Čakovice,obec Veleň,obec Sluhy,obec Brázdim,obec Mratín,obec Polerady a město Kostelec nad Labem (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu ; 16 odst....

Načteno

edesky.cz/d/4777935


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz