« Najít podobné dokumenty

Obec Řevničov - Veřejná vyhláška přivaděč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řevničov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přivaděč (681.82 kB)
Městský úřad Nové Strašecí
odbor výstavby a životního prostředí
<br> Komenského nám.Čp.201,271 01 Nové Strašecí,tel 313 511 730,313 511 739
<br> Čj.: 839/328/21/OV/He Nové Strašecí,dne 16.7.2021
Vyřizuje: Heroldová
Tel: 313511730,313511739
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br> Heineken Česká republika,a.s <.>,IČO 45148066,U Pivovaru 1,270 53 Krušovice
<br> (dále jen “žadatel“) podal žádost o prodlouženi platnosti územního rozhodnutí na stavbu:
<br> přiváděcí vodovodní řad pro Královský pivovar Krušovice1
<br> Nové Strašecí,Ruda u Nového Strašecí,Řevničov,Krušovice
<br> na pozemku st.p.324,parc.č.555/56,555/59,555/64,570/1,570/6,570/10,570/14,583,584/5,587/1 <,>
593/1,609/1,614/11 v katastrálním území Krušovice,st.p.1994,parc.č.194/4,207/11,230/10,230/21 <,>
241/1,241/2,241/3,247/2,1835/1,1835/10,1850/11,1969/2,1990/22,2002/6,2002/10,2052/4,2082/7 <,>
2082/10,2119,2181/1,2193/3,2194/1,2198/1,2198/3,2198/8,2199/1,2199/2,2207/4 v katastrálním
území Nové Strašecí,parc.č.556/1,557/1,557/2,557/4,557/5,561/1,562 v katastrálním území Ruda u
Nového Strašecí,pare.č.5553,5816,5818,5826,6007,6008,6039,6042 v katastrálním území
Revničov.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
- výstavba přiváděcího řadu pitné vody DN 200 v úseku mezi VDJ Nové Strašecí a VDJ Krušovice
<br> pivovar.Délka vodovodního řadu cca 10916 m.Učelem stavby je zajištění dodávky pitné vody pro
pivovar Krušovice a připojení obcí Krušovice a Revničov na kvalitní zdroj pitné vody <.>
<br> Městský úřad Nové Strašecí,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle
~ 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“),oznamuje podle ~ 87 odst.I stavebního zákona
zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska,učastnici řizeni sve namitky a veřejnost připomin...

Načteno

edesky.cz/d/4777912

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řevničov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz