« Najít podobné dokumenty

Obec Nezvěstice - Územní řízení – optická síť spol.Radynet, lokalita Malá Strana, Varta, zóna Z1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezvěstice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní řízení – optická síť spol.Radynet, lokalita Malá Strana, Varta, zóna Z1
Městský úřad Starý Plzenec
<br> odbor výstavby Smetanova 932,332 02 Starý Plzenec
<br> spis.zn.: 982/2021fMěÚSP/OV/Luk Cj.: 982/2021/IVIěUSP—3—Ozn Starý Plzenec 21.072021 Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> E-mail :
<br> Xukuczova©staxyplzeneccz
<br> Telefon: 377 183 667 idDS: dyrbzpq
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Radynet s.r.o <.>,IČO 02757125,Nezbavětice 80,332 04 Nezvěstice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.04.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "rozvoj optické sítě spol.Radynet v obci Nezvěstice,lokalita Malá Strana - Varta,zóna ZI na pozemcích parc.č.112/1,112/5,112/10,112/11,112/16,628/4 v katastrálním územíNezvěstice <.>
<br> Druh a účel umist'ované stavbv.umístění stavbv na pozemku a určení prostorového řešení stavbv:
<br> Stavba řeší pokládku podzemního optického mila'okabelu sítě elektronických komunikací společnosti Radynet s.r.o.v obci Nezvěstice,a to v budoucí lokalitě RD vNezvésticích Malá Strana - Varta,zóna ZI.Jedná se „ostrovní“ funkční sít' a připojení dočasné bezdrátovým spojem.Výhledově pak bude řešit napojení na již provedené trasy v okolí <.>
<br> Navrhované parametry stavbv:
<br> Pro výstavbu optické sítě elektronických komunikací společnosti Radynet s.r.o.v Nezvěsticích je navržen optický kabel v chráničce o celkové délce cca 700 m.Kapacita použitého kabelu páteřní sítě bude až 10Gbps,kapacita použitého kabelu připojení k hranici pozemků bude ] Gbps.Výkop rýhy cca 700m,tj.asi 250 m3 materiálu,zásyp pískem asi 20 m3 a beton cca 3 m3
<br> Stavba bude umístěna na pozemcích.parc č.112/1112/5112/10112/11112/16 628/4 v katasnrálním území Nezvěstice a to tak,že bude vzdálena 8 8 m od hranice s pozemky 630/4 a 630/5 vku.Žákova,dále bude páteřní trasa vedena ve vzdálenosti 94 m od hranice s pozemky parc.č.112/4 112/5 112/14 112/13 v k.u.Nezvěstice a 4 m od hranice s pozemky parc.č 113/11,113/9 v k.u.Nezvestice,dále 0,5 až 1,4 m od hranici s pozemkem parc.č.630/3 vku.Žákova a dále tak,jak je zakr esleno v ...

Načteno

edesky.cz/d/4777908

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezvěstice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz