« Najít podobné dokumenty

Obec Šumvald - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu (22.7.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SUM505-2021-1.pdf
a; %“g.9 *- „_ <,>
<br> Částečná uzavírka Sil.||/446,|||/44628,|||/44629,|||/4492 <,>
<br> $
<br> mot-os“.mu ow sw
<br> Břevenec
<br> f***; n'fn,'1f:'.*/.Mama: ' M:
<br> |||/37013 v obci Šumvald Břevenec <.>
<br> ; <% min420m Š Ě ;- —— N “gag “ š A15 A10 57b _50—70m ; a 35393.% _— !?!ÍEAFJS'EOLdň % ssz '%šš š É A15 A10 _50-7Dm ; $$$.; š % š % % % ŠŠŠ.Š Š a -—l š % < _— m m o o N m m m m m m m m ŠÍ Ě *!le *“ T*? % _m- ';šš '“ 35 *; ? MK ? * ď HORNÍ _„STANOVENO Dne 14.07.2021 „a SUKOLOM 5%.207 477 km.f/v; DOPORUCUJI * / ZNAČKA f KRPM-83142-1/CI-2021-140506 Vypracoval: XXXXXX XXXXX XXX: XXXXX.v _.DATUM.<.> ;,fám Datum.14.7.2021 Š odbordOMgstskýgĚg umc.Í ;; * Cástečná uzavírka sil.||/446,Š __ „ Ž “ “nm;“ / ; (';,|||/44628,|||/44629,|||/4492,— ; 1/ : “ |||/37013 vobci Sumvald Břevenec.Adresa provozovny:,„ave Š“ ;? ; s;"ŽĚ Akce: Olomouc 77 Š Š ŽŠ VODOVOD SUMVALDABREVENEC ; “5 E ;
<br> fedC
<br> Vydal Posts
SUM505-2021.pdf
1 | 3
<br>
Městský úřad Uničov IDDS: zbdb4bg
Tel.: +420 585 088 111
Masarykovo nám.1 E-mail: mu@unicov.cz
<br> 783 91 Uničov web: www.unicov.cz
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Váš dopis - značka / ze dne:
<br> Č.j.: MUUV 8161/2021
Spisová značka: DOP 199/2021 JNe
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jnemeckova@unicov.cz
<br> Uničov,dne: 21.červenec 2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Uničov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní
<br> správy vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti podané dne 15.7.2021
<br> společností MOBIKO plus a.s <.>,Hranická 293/5,Krásno nad Bečvou,757 01 Valašské Meziříčí,IČ:
<br> 267 88 675 zastoupené na základě plné moci společností Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o.<,>
<br> Bystrovany,Pavelkova 222/2,779 00,IČ: 278 48 116 a po projednání s dotčeným orgánem Policií
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Olomouc,dopravní
<br> inspektorát ze dne 14.7.2021 pod č.j.KRPM-83142-1/ČJ-2021-140506
<br>
<br>
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví přechodná úprava provozu
<br>
<br> v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice II/446,III/44628,III/44629,III/4492,III/37013 v obci
<br> Šumvald a Břevenec a mezi obcemi Šumvald a Břevenec z důvodu akce „Vodovod Šumvald a
<br> Břevenec“ – frézování a pokládka povrchů <.>
<br>
<br> Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha – situace:
<br> - Na vozovkách budou umístěny dopravní značky a zařízení „Z4“,„C4a+SV1“,„C4b+SV1“ <,>
„SSZ“,„A15+A10“,„IP4b“,„Z2+B2+SV1“,„IP10a“,„A15+A10+E7b“ <,>
<br>
<br> vše podle přílohy č.1,která je nedí...

Načteno

edesky.cz/d/4777893

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz