« Najít podobné dokumenty

Obec Lidečko - ROZHODNUTÍ – povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 z důvodu opravy mostu “Most ev. č. 57-084 přes potok Půlčinka před obcí Lidečko”

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lidečko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 508
761 90 Zlín e-mail:helena.dohnalova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 15.7.2021 Bc.XXXXXX XXXXXXXXX KUZLXXXXX/XXXX KUSPXXXXX/XXXXDOP-Doh
<br> R O Z H O D N U T Í
VÝROKOVÁ ČÁST
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také „ODSH KÚZK“)
v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.13/1997 Sb.“),a jako správní
orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),rozhodl v řízení o žádosti podané
dne 2.7.2021 tak,že podle ustanovení § 24 odst.2 zák.č.13/1997 Sb.a podle ust.§ 39 vyhlášky č <.>
104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a po
posouzení všech podkladů,Vaší žádosti vyhovuje a
<br>
p o v o l u j e
<br> částečnou uzavírku provozu na silnici I/57
<br> žadateli: NVB LINE s.r.o <.>,sídlo: Cukrovar 716,768 21 Kvasice,IČO: 26979675
<br> zastupující společnost: KKS,spol.s r.o <.>,sídlo: Příluky 386,760 01 Zlín <,>
IČO: 42340802,na základě plné moci
<br> v úseku: mostu ev.č.57-084,km cca 142,200 – 142,400 staničení; křižovatka
se silnicí III/05743 na Pulčín,k.ú.Lidečko,okr.Vsetín
<br> z důvodu: opravy mostu „Most ev.č.57-084 přes potok Půlčinka před obcí
Lidečko“
<br>
za těchto podmínek:
1.Doba trvání: 19.7.2021 - 12.12.2021
2.Stanovená trasa objížďky: nebyla stanovena,práce budou prováděny při zachování
<br> obousměrného provozu řízeného SSZ při montáži a demontáži provizorního přemostění (cca tři
týdny),třícestný semafor bude užit pouze v nezbytně nutné míře,jinak se vozidla od I...
ROZHODNUTÍ – povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57
Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 508
761 90 Zlín e-mail:helena.dohnalova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 15.7.2021 Bc.XXXXXX XXXXXXXXX KUZLXXXXX/XXXX KUSPXXXXX/XXXXDOP-Doh
<br> R O Z H O D N U T Í
VÝROKOVÁ ČÁST
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také „ODSH KÚZK“)
v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst.3 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.13/1997 Sb.“),a jako správní
orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),rozhodl v řízení o žádosti podané
dne 2.7.2021 tak,že podle ustanovení § 24 odst.2 zák.č.13/1997 Sb.a podle ust.§ 39 vyhlášky č <.>
104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a po
posouzení všech podkladů,Vaší žádosti vyhovuje a
<br>
p o v o l u j e
<br> částečnou uzavírku provozu na silnici I/57
<br> žadateli: NVB LINE s.r.o <.>,sídlo: Cukrovar 716,768 21 Kvasice,IČO: 26979675
<br> zastupující společnost: KKS,spol.s r.o <.>,sídlo: Příluky 386,760 01 Zlín <,>
IČO: 42340802,na základě plné moci
<br> v úseku: mostu ev.č.57-084,km cca 142,200 – 142,400 staničení; křižovatka
se silnicí III/05743 na Pulčín,k.ú.Lidečko,okr.Vsetín
<br> z důvodu: opravy mostu „Most ev.č.57-084 přes potok Půlčinka před obcí
Lidečko“
<br>
za těchto podmínek:
1.Doba trvání: 19.7.2021 - 12.12.2021
2.Stanovená trasa objížďky: nebyla stanovena,práce budou prováděny při zachování
<br> obousměrného provozu řízeného SSZ při montáži a demontáži provizorního přemostění (cca tři
týdny),třícestný semafor bude užit pouze v nezbytně nutné míře,jinak se vozidla od I...

Načteno

edesky.cz/d/4777891

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lidečko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz