« Najít podobné dokumenty

Obec Krásný Les - Usnesení ZO ze dne 20.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krásný Les.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 31-2021.docx (26.36 kB)
Usnesení č.31/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce XXXXXX XXX
konaného dne XX.X.XXXX
<br> Zasedání Zastupitelstva obce XXXXXX XXX po projednání předložených zpráv a po rozpravě k nim:
<br> 2/31/2021 – schvaluje jmenování:
<br> · Zapisovatelky: XXXXX XXXXXXXX
· Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXX
<br> X/XX/XXXX – schvaluje:
<br> · Program zasedání ZO
<br> 4/31/2021 – bere na vědomí,schvaluje a pověřuje:
<br> · zprávu z jednání hodnotící komise na výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce školního víceúčelového sportoviště XXXXXX XXX u Frýdlantu“ <.>
· společnost Linhart,spol.s r.o <.>,IČO: 47052121 se sídlem: Lhotecká 820,Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX,XXX XX za nejnižší cenu XXX.XXX,37 Kč bez DPH a 967.791,12 Kč s DPH <.>
· starostku k podpisu příslušné smlouvy <.>
<br> 5/31/2021 – schvaluje:
<br> · mimořádný příspěvek do rozpočtu DSO ve výši 50.000,- Kč na podporu moravských obcí,které byly zasažené živelnou pohromou <.>
<br> 6/31/2021 – schvaluje:
<br> · ZO schvaluje úpravu rozpočtu č.4/2021 dle přílohy. 
<br> 7/31/2021 – schvaluje a pověřuje:
<br> · nákup pozemků,za účelem majetkového vyrovnání <.>
a) Pozemek parcelní číslo 184/6 o celkové výměře 109 m2,druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha
b) Část pozemku parcelní číslo 183/1 o celkové výměře 25 m2,druh pozemku: travní porost
c) Část pozemku parcelní číslo 176/1 o celkové výměře 36 m2,druh pozemku: travní porost dle geometrického plánu za cenu 80,- Kč/m2
· starostku k podpisu příslušné smlouvy
<br> 8/31/2021 – bere na vědomí a schvaluje:
<br> - konání akce – rozloučení s létem <.>
- 40.000 Kč na financování akce rozloučení s létem
<br> Různé:
<br> 9/31/2021 – bere na vědomí a schvaluje
<br> · žádost o dělení pozemku <.>
· dělení pozemku p.č.226/11 a p.č.225/3 za účelem stavby rodinného domu <.>
<br> 10/31/2021 – bere na vědomí:
<br> · žádost bytového družstva Liberec o povolení k přerušení komunikace u domu XXXXXX XXX čp.XXX směrem ke garážím <.>
· ZO ne...

Načteno

edesky.cz/d/4777878

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krásný Les      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz