« Najít podobné dokumenty

Obec Povrly - Zápis z 18. mimořádného jednání Zastupitelstva obce Povrly, dne 15.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Povrly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č. 8/2021
RZ č.8
Rozpočtová změna č.8/2021
OU Povrly: OU Povrly:
<br> Příjmy
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
<br> Mezisoučet 0 0 0
Celkem součet 0 0 0
VÝDAJE UZ
3412 5171 oprava a údržba ZS 15,312,790 -260,000 15,052,790
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci - Lužice
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci - Hrušky
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci - Moravská Nová Ves
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci - Hodonín Bažantnice
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci -Týnec
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci -Tvrdonice
5269 5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 30,000 30,000 finanční pomoc obci - Mikulčice
5269 5229 ostatní neinvestiční transféry 0 50,000 50,000 finanční pomoc obci - Kryry místní část Stebno v okr.LN
Mezisoučet 0 0 0
Celkem součet 0 0 0
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
Dne: X.X.XXXX
<br>
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu ve výší 260.tis.Kč přesunem mezi kapitolami bez navýšení rozpočtu
Zápis z 18. jednání zastupitelstva
Zápis z 18.mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Povrly <,>
<br> které se konalo 15.7.2021 <.>
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Povrly od 16:00 hod <.>,ukončeno bylo v 16:40 hod.Jednání vedl starosta obce Povrly,XXX XXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Přítomno:
<br> XX členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina)
Omluveni:
<br>
1 zastupitel (p.Farský)
Neomluven:
<br>
1 zastupitel (p.Málek)
Zástupci OÚ Povrly:
<br> 2 (tajemnice OÚ Ing.V.Součková,L.Mánková)
1.Zahájení,kontrola usnesení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce a konstatoval,že zasedání zastupitelstva je schopno se usnášet.Zapisovatelkou dnešního zasedání ZO byla určena paní XXXXX XXXXXXX,pracovnice OÚ Povrly <.>
a) návrh na složení Návrhové komise:
paní XXXX XXXXXXXXX,paní XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXX XXXXXX XXXXXX
Hlasování o složení Návrhové komise dle návrhu
<br> Pro:
<br> 13
Proti:
<br> 0
<br> Zdržel se:
0
<br> Složení Návrhové komise bylo schváleno <.>
Usnesení č.1a/18/2021
b) návrh na ověřovatele zápisu:
XXX XXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX XXXXXXX
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu dle návrhu
Pro:
<br> 13
Proti:
<br> 0
<br> Zdržel se:
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni <.>
Usnesení č.1b/18/2021
c) program jednání zastupitelstva:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Poskytnutí finanční pomoci postiženým obcím
Starosta požadoval do programu zařadit body:
<br> · Schválení výběrového řízení na hasičský vůz CAS
<br> · Různé
Hlasování o schválení programu 18.mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Povrly,včetně přidaných bodů
Pro:
<br> 13
Proti:
<br> 0
<br> Zdržel se:
0
Program jednání zastupitelstva obce byl schválen <.>
Usnesení č.1c/18/2021
2.Poskytnutí finanční pomoci postiženým obcím
Starosta předložil zastupitelům návrh na poskytnutí finanční pomoci obcím zasaženým tornádem.S obcemi byla konsultována nejlepší forma pomoci,kterou je finanční pomoc.XXXX a Finanční výbor obce Povrly souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v celkové výši 260 tisíc korun <.>
<br> Konkrétně:
O...

Načteno

edesky.cz/d/4777743

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Povrly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz