« Najít podobné dokumenty

Obec Povrly - 70. usnesení z jednání Rady obce Povrly, ze dne 14.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Povrly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová změna č. 7/2021
RZ č.7
Rozpočtová změna č.7/2021
OU Povrly: OU Povrly:
<br> Příjmy
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
<br>
Mezisoučet 0 0 0
Celkem součet 0 0 0
VÝDAJE UZ
Par.Pol.Text Schválený rozp.Rozp.změna Upravený rozp <.>
3412 5171 oprava a údržba 15,407,790 -95,000 15,312,790
3639 6121 investice 22,732 20,000 42,732 projekt na stávající stav kovárny
3639 6121 investice 42,732 75,000 117,732 projekt na výstavbu Kavárny v části objektu Kovárny v ulici Kovářská č.p.27,Povrly
Mezisoučet 0
Celkem součet 0 0 0
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX
Dne: XX.X.XXXX
<br>
Usnesení: rada obce schvaluje přesun financí ve výši 95.000,-Kč mezi kapitolami bez navýšení rozpočtu v kompetenci od ZO do 100.tis.Kč
rada 70 usnesení anonymizované
Usnesení ze 70.jednání Rady obce Povrly <,>
konané dne 14.7.2021 od 15:00 hodin
(anonymizované)
<br> Č.1/70/2021
- XXXX schvaluje rozpočtovou změnu č.X/XXXX,přesunem financí,ve výši 95 tisíc korun mezi kapitolami bez navýšení rozpočtu obce.Jedná se o vytvoření projektu na výstavbu kavárny v objektu bývalé kovárny <.>
Zajistí: ekonomka
Termín: dle stanovených termínů
Č.2/70/2021
- XXXX doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtovou změnu č.X/XXXX,ve výši 260 tisíc korun,přesunem mezi kapitolami bez navýšení rozpočtu obce.Jedná se o pomoc obcím zasaženým tornádem <.>
Zajistí: ekonomka
Termín: neprodleně
Č.3/70/2021
- XXXX XXXX obce projednala a doporučuje ke schválení výsledky zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Povrly“,zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „zákon“),uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č.zakázky Z2021-020080 a v Ústředním věstníku Evropské unie pod číslem oznámení 2021/S 108-284322.Akce je spolufinancována v rámci projektu Ministerstva vnitra č.01426 „Dotace pro jednotky SDH obcí“,Název projektu: "FZŠ - Povrly - Cisternová automobilová stříkačka“,EDS: 014D261001020 a dále v rámci programu „Program 2021 na podporu nové techniky,výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č.239/2000 Sb <.>,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,z rozpočtu Ústeckého kraje,v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod“ <.>
Nejvhodnější nabídka ...

Načteno

edesky.cz/d/4777742

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Povrly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz