« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušovany u Brna - Zveřejněný dokument329.77 KB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušovany u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejněný dokument329.77 KB
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ: 00282979
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
<br> Pracoviště Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> USNESENÍ
<br> PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100,667 01 Židlochovice,odbor životního prostředí a
<br> stavební úřad,pracoviště Nádražní 750,667 01 Židlochovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 129 odst.2 stavebního zákona
<br> p ř e r u š u j e
<br> řízení o nařízení odstranění stavby
<br> soubor staveb
<br> (turistické centrum - stavba hlavní,doplňková stavba - objekt technického zázemí a sklad zahradní
<br> techniky,doplňková stavba - přístřešek,doplňková stavba – sklep a oplocení pozemků)
<br>
<br> na pozemcích parc.č.1320/74,1320/75,1320/80,1320/429,1399,1400,1401/1,1401/2,1402,1403/2 <,>
<br> 1404,1405,1406 v katastrálním území Hrušovany u Brna,jejíchž vlastníkem je
<br> XXX XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ulička č.p.831/1,623 00 Brno
<br> (dále jen "vlastník") <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ulička č.p.831/1,623 00 Brno
<br> Česká republika
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Stavební úřad při zjistil,že stavba je prováděna bez rozhodnutí,opatření nebo jiného úkonu
<br> vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a nebyla dodatečně povolena,a proto dne
<br> 08.04.2021 zahájil řízení o nařízení odstranění stavby a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení
<br> a dotčeným orgánům.Současně nařídil ústní jednání na 01.07.2021,o jehož výsledku byl sepsán
<br> protokol <.>
<br> Váš dopis zn.<.> :
<br>
<br>
<br> Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> Sp.zn.: MZi-OZPSU/6572/2021-SR
<br> Č.j.: MZi-OZPSU/6572/2021-21
<br> Vyřizu...

Načteno

edesky.cz/d/4777722

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hrušovany u Brna
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
21. 07. 2021
21. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hrušovany u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz