« Najít podobné dokumenty

Obec Psáry - Usnesení rady obce č. 19-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Psáry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení ze zasedáni Rady obce Psáry č.19-2021
konaného dne 21.července 2021 v 16.00 hod <.>
<br> na obecním úřadu Psáry,Pražská 137,PSČ 252 44
<br> Přítomni: Mgr.XXXXX XXXXX,Vlasta Málková,Mgr.Martina tíěťáková,XXXX K.ramosilová <,>
Vít Olmr
<br> Nepřítomni:
<br> RO Usneseni c.61/19-2021
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:
<br> I.schvaluje
Uzavřeni Dodatku č.l ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Strabag a.s.na akci
"Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou Dolní Jirčany,Psáry".Cena díla se navyšuje
z částky 1.144.781,4 Kč bez DPH na 1.254.970,94 Kč bez DPH <.>
<br> II.pověřuje
Starostu Mgr.Milana Váchu podpisem tohoto dodatku <.>
Bylo hlasováno <.>
PRO: 5 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh byl přijat <.>
<br> RO Usneseni c.62/19-2021
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:
<br> I.souhlasí
<br> S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Dodavatel účetních služeb pro obec
Psáry" <.>
<br> II.jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dodavatel účetních služeb
pro obec Psáry" ve složení: Mgr.XXXXX XXXXX,Vlasta Málková,XXXXXX XXXXXXXXX,jako
náhradníci XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX <.>
<br> III.určuje
Mgr.XXXXX XXXXX jako odpovědnou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci "Dodavatel
účetních služeb pro obec Psáry" <.>
<br> IV.určuje
Radního Víta Olmrajako kontrolní osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
"Dodavatel účetních služeb pro obec Psáry" <.>
Bylo hlasováno <.>
PRO: 5 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesena byl přijat <.>
<br> ^ť-i-'
<br> starosta
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
místostarostka
<br> Vlasta Málková
<.> <.>
s^^'.j^ tt'^ch usnesens jde v eisehw řadí' ()íipi )čátku ruku ZwrejwivaKe usiieseiújr tipraveiio : ciif.odii dodriftii přimířenosli m:.whu :veřejňovaiiwh osobních ůiltijsi i/Sr Z('
<br> Sejmuto;
l!)l 2000 Sh <.>,a ochrmtó osohKÍch iitlajťi."
Vyvějeno:
<br> 2 2 -07- 2021
Usneseni Rady obce Psáry é.19-2021 ze dne 21.7.2021
Obsah vyvěšení
Usnesení ze zasedáni Rady obce Psáry č.19-2021
konaného dne 21.července 2021 v 16.00 hod <.>
<br> na obecním úřadu Psáry,Pražská 137,PSČ 252 44
<br> Přítomni: Mgr.XXXXX XXXXX,Vlasta Málková,Mgr.Martina tíěťáková,XXXX K.ramosilová <,>
Vít Olmr
<br> Nepřítomni:
<br> RO Usneseni c.61/19-2021
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:
<br> I.schvaluje
Uzavřeni Dodatku č.l ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a Strabag a.s.na akci
"Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou Dolní Jirčany,Psáry".Cena díla se navyšuje
z částky 1.144.781,4 Kč bez DPH na 1.254.970,94 Kč bez DPH <.>
<br> II.pověřuje
Starostu Mgr.Milana Váchu podpisem tohoto dodatku <.>
Bylo hlasováno <.>
PRO: 5 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh byl přijat <.>
<br> RO Usneseni c.62/19-2021
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:
<br> I.souhlasí
<br> S vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Dodavatel účetních služeb pro obec
Psáry" <.>
<br> II.jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dodavatel účetních služeb
pro obec Psáry" ve složení: Mgr.XXXXX XXXXX,Vlasta Málková,XXXXXX XXXXXXXXX,jako
náhradníci XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX <.>
<br> III.určuje
Mgr.XXXXX XXXXX jako odpovědnou osobu pro veřejnou zakázku malého na akci "Dodavatel
účetních služeb pro obec Psáry" <.>
<br> IV.určuje
Radního Víta Olmrajako kontrolní osobu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
"Dodavatel účetních služeb pro obec Psáry" <.>
Bylo hlasováno <.>
PRO: 5 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesena byl přijat <.>
<br> ^ť-i-'
<br> starosta
<br> Mgr.XXXXX XXXXX
místostarostka
<br> Vlasta Málková
<.> <.>
s^^'.j^ tt'^ch usnesens jde v eisehw řadí' ()íipi )čátku ruku ZwrejwivaKe usiieseiújr tipraveiio : ciif.odii dodriftii přimířenosli m:.whu :veřejňovaiiwh osobních ůiltijsi i/Sr Z('
<br> Sejmuto;
l!)l 2000 Sh <.>,a ochrmtó osohKÍch iitlajťi."
Vyvějeno:
<br> 2 2 -07- 2021
Usneseni Rady obce Psáry é.19-2021 ze dne 21.7.2021

Načteno

edesky.cz/d/4777721

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Psáry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz