« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-jih na období 2023-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-jih na období 2023-2027
Statutární město Brno Městská část Brno-jih
<br> Finanční odbor
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MC Brno-jih na období 2023-2027
<br> Zastupitelstvu MČ Brno-jih 15.zasedání Z8/015 dne 23.09.2021
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-jih na období 2023-2027
<br> Zdůvodnění:
<br> Zastupitelstvo města Brna na svém 28/28.zasedání konaném dne 22.06.2021 schválilo „Rozsah a strukturu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2023-2027“.V souladu se schváleným výše uvedeným materiálem a ustanovením š3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsme vypracovali návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno— jih — Viz příloha <.>
<br> Dle ustanovení čl.76 odstavec 3 Statutu města Brna zastupitelstvo městské části schválí střednědobý výhled rozpočtu každoročně do 30.9.Střednědobý výhled rozpočtu se každoročně aktualizuje.Tabulky pro sestavení střednědobého výhledu rozpočtu zasílá MMB ORF <.>
<br> Ve střednědobém výhledu rozpočtu je odhad příjmů,který byl proveden na základě zkušeností z minulých let a rámcového odhadu daňového a inflačního vývoje i s ohledem na celosvětovou ekonomickou situaci <.>
<br> Výše kapitálových výdajů se bude vyvíjet podle množství volných finančních zdrojů na financování investičních akcí i s ohledem na celkové hospodaření MČ Brno-jih <.>
<br> Projednáno: Materiál byl zaslán finančnímu výboru.Finanční výbor neměl připomínky kprojednávanému bodu <.>
<br> Na RMČ R8/O76 schůzi dne 21.07.2021 RMČ Brno-jih schválila střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027,ve kterém jsou zahrnuty i dosud neuzavřené smluvní vztahy,v daném rozsahu <.>
<br> Příloha: Tabulka střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023—2027 <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> ZMČ Brno-j ih schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-jih na období 2023-2027 v daném rozsahu - viz příloha <.>
<br> !(,Mizí ? rněd e22.07.021
<br> Zpracov li: In.XXXXXX XXXXXXX gr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Předkládá: RMČ Brno-jih
<br> Podklad pro sestavení návrhu středně...

Načteno

edesky.cz/d/4777656

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz