« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
' Úřad městské části města Brna Brno gm Mariánské nám.1,817 00 Brno
<br> Ž 2 2 "07“ 2021 č.j.930 58
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou
<br> č.j.MMB/O374286/2021/Vich
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve Vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.569/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 v k.ú.Ponava
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Aalagistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e-maíl: halouzkova.ve;*onika©brno.cz)
<br> 2.prodej pozemků p.č.6465 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 1112 p.č.6466 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2001 m2 oba v k.ú.Líšeň a pronájem pozemků _ části p.č.4422/23 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 31 m1
<br> p.c.6464 ostatní plocha,zeleň o výměře 329 m2.6468 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 452 m2
<br> fx
<br> p.P
<br> (><
<br>.<.> 6469 ostatní plocha,zeleň o výměře 33 m2
<br> části p.č.8150/6 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 324 m2 vše v k.ú.LiNseň,“ společnosti XXXXXX XXXXX republika,s.r.o; (IČO: XXX XX 373,sídlo: Radlická 520/117,Jinonice,15800 Praha 5) *
<br> H | I
<br> Lie—elm \ \_/|asm cl gm kú: :| Statutární města Brno WWW): * XXXXX XXXXX mpubllka.s.r.o.Pfadmgg dlsmgg - guma gm'
<br> XXXXXX XXXXX republika,s.: -dodalkam Ns
<br> XXX!
<br> k.ú.Líšeň
<br> —- zábor so zmenší a p.č.WW
<br> Albert Ceská re uhllkn,s.r.o.—cetý poz.D.C <.>
<br> 6586456
<br>.0.se u vu e stáva Vcl má m pra 65 n 61456“ je
<br> 82/6/1
<br> Lokalita - Masarova Magistrát města Brna,Majetkový odbor
<br> 'l'lll'l vvv" Lll.'44ovnu.-W\*G musam.<.>.<.>.<.> <.>
<br> m...

Načteno

edesky.cz/d/4777655

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz