« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozhodnutí o prodloužení doby trvání stavu nebezpečí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodloužení doby trvání stavu nebezpečí
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> KUJMPGQSIDBB
<br> HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 108027/2021 Sp.zn.: 5 -J|Vll< 93401/2021 Brno 21.07.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Jihomoravského kraje číslo 7/2021 o prodloužení stavu nebezpečí
<br> Podle ust.5 3 odst.4 zákona č.240/2000 Sb <.>,O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zá kon"),podle ust.& 61 odst.3 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,O krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s usnesením Vlády České republiky č.659 ze dne 19.07.2021
<br> PRODLUŽUJI DOBU TRVÁNÍ STAVU NEBEZPEČÍ <,>
<br> který byl vyhlášen Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne.24.07.2021.č.j.JMK 93401/2021 o vyhlášení stavu nebezpečíz důvodu krizové situace,v návaznosti na extrémní bouřky a XXXX způsobené následky a s tím související Ohrožení životů,zdraví,majetku a životníhoprostředí,pro vymezenou část územíJihomoravskéhO kraje,a to
<br> D0 23.SRPNA 2021 24:00 hodin
<br> či.1
<br> Zdůvodnění prodloužení
<br> Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24.07.2021 č.j.JMK 93401/2021 byl vyhlášen pro správní území Obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav stav nebezpečí,ato na dobu od 25.06.2021 do 24.07.2021.I přes veškeré úsilí krizových štábů kraje,Obcí s rozšířenou působností,obcí a nepřetržitou činností složek integrovaného záchranného systému posílených jednotkami Armády České republiky a stovkami dobrovolníků plně nepodařilo eliminovat následky extrémních bouřek a tornáda,jež byly důvodem pro vyhlášení stavu nebezpečí.Proto se hejtman kraje obrátil přípisem ze dne 13.07.2021 č.j.JMK 101174/2021,v souladu s ust.& 3 odst.4 krizového zákona,na předsedu vlády České republikys žádostí o udělení souhlasu Vlády České republiky s prodloužením stavu nebeZpečí o 30 dnů s uvedením,že doposud není plně zprovozněna dodávka plynu ...

Načteno

edesky.cz/d/4777653

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz