« Najít podobné dokumenty

Město Vlachovo Březí - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Vl. Březí kNN, ul. Havlíčkova, Purkyňova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vlachovo Březí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákres do KN (683.36 kB)
M /:750
<br> ZÁKRES DO KN '
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Vl. Březí kNN, ul. Havlíčkova, Purkyňova (183.48 kB)
www.prachatice.eu,e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz,ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428544/0600,IČO: 00250627,DIČ: CZ00250627
<br>
Strana 1 (celkem 5)
<br> Počet listů příloh: 1
<br> Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3,383 01 Prachatice
<br>
<br> Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
<br> Spisová značka:
Č.j.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> SSRR: 40995/2021/Pech
MUPt/45003/2021
XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
mesto.vyst@mupt.cz
<br>
<br> V Prachaticích dne 15.07.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Žadatel
EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,602 00 Brno 2 <,>
kterého zastupuje ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o <.>,IČO 25185969,Katovická 175 <,>
386 01 Strakonice 1
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Dne 29.06.2021 podal žadatel,společnost EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36 <,>
602 00 Brno 2,kterou na základě písemné plné moci zastupuje společnost
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o <.>,IČO 25185969,Katovická 175,386 01 Strakonice
1,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem: Vl.Březí kNN,ul <.>
Havlíčkova,Purkyňova,č.st.1040014565 na stavebních parcelách KN č.st.74,81,82,83 <,>
84,85,94,126,127,129,131,132,133,135,136,137,138,139,143,144,860 a na
pozemkových parcelách KN č.62/1,66/1,67/1,514/1,516,586/1,586/3,652/12,652/14 <,>
652/17,653,1212/2,1237/25,1238/1,1238/2,1238/21,1321 v katastrálním území Vlachovo
Březí,obsahující:
<br> popis:
<br> • předmětem stavby je nahrazení původních distribučních rozvodů 0,4 kV novými
kabelovými rozvody 0,4 kV a připojení nového odběrného místa novými kabelovými
rozvody 0,4 kV v části města Vlachovo Březí v ulicích Nerudova,Havlíčkova,Purkyňova
a Žižkova <,>
<br> • provozovatelem nového zařízení bude společnost EG.D,a.s.; jedná se o veřejně
prospěšnou stavbu <,>
<br> • délka kabelového vedení 0,4 kV bude NAYY 4x240mm2 = 82 m; NAYY 4x150mm2 = 203
m; NAYY 4x95mm2 = 31 m; NAYY 4x50mm2 = 376 m; NAYY 4x25mm2 = 126 m;
NAYY 4...

Načteno

edesky.cz/d/4777621

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vlachovo Březí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz