« Najít podobné dokumenty

Město Krásná Lípa - Přijatá usnesení z jednání 52. RM Zobrazit detail

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krásná Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přijatá usnesení z jednání 52. RM
USNESENÍ z 52.zasedání Rady města Krásná Lípa konaného dne 19.7.2021
<br> I.Došlá pošta
<br> Prodej p.p.č.722/1 a p.p.c č.722/2,vše k.ú.Krásná Lípa
<br> Usnesení RMŠLZ— 01/2021
<br> RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č.722/1 o výměře 505 m2 a p.p.č.722/2 o výměře 174 m2,vše k.ú.Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Kristině Ermakové,bytem Kovanická 92,Poděbrady za cenu 33 950 Kč (do základní výměry 33 950 Kč).Prodej bude realizován podle oddílu I <.>,čl.2 odst.5 a 6 Postupu ve věci prodeje a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.Prodej bude realizován po vypršení výpovědní doby současnému nájemci <.>
<br> Prodej p.p.č.241/6,k.ú.Kyjov u Krásné Lípy
<br> Usnesení RM č.52 -— 02/2021
<br> RM doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č.241/6 o výměře 336 m2,k.ú.Kyjov u Krásné Lípy za účelem zřízení zahrady Ing.Andree Košťálové,bytem Boženy Němcové 44,Jablonec nad Nisou z důvodu zachování pozemku pro potřeby města <.>
<br> Prodej p.p.č.76,k.ú.Kyjov u Krásné Lípy
<br> Usnesení RM č.52 — 03 2021
<br> RM doporučuje ZM neschválit prodej p.p.č.76 o výměře 1207 m2,k.ú.Kyjov u Krásné Lípy za účelem výstavby rodinného domu Jiřině a Danielu Rážovým,bytem Jiráskova 650,Veltrusy
<br> z důvodu,že pozemek není dle ÚP určen k výstavbě <.>
<br> Pronájem části p.p.č.1168/1,k.ú.Krásná Lípa
<br> Usne_s_ení RM č.52 — 0412021
<br> RM schvaluje pronájem části p.p.č.1168/1 o výměře 35 m2,k.ú.Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Aleně Pustajové,bytem Rumburská 5,Krásná Lípa <.>
<br> Prodej pozemků - vyhlášení
<br> Usnesení RM č.5_2__— 05/2021
<br> RM vyhlašuje záměr obce prodat pozemky:
<br> - p.p.č.1191/1 o výměře 439 m2,k.ú.Vlčí Hora <,>
<br> - st.<.> č.86/2 o výměře 214 m2,k.ú.Krásný Buk <,>
<br> č.386/1 o výměře 173 m2,k.ú.Krásná Lípa <,>
<br>.č.385 o výměře 142 m2,k.ú.Krásný Buk <,>
<br> p.p.č.387 o výměře cca 110 m2,k.ú.Krásný Buk,- p.p.c.443/1 o výměře 1023 m2,k.ú.Krásný Buk <,>
<br> — cast p.p.č.1086/3 o výměře c...

Načteno

edesky.cz/d/4777604

Meta

Prodej   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krásná Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz