« Najít podobné dokumenty

Město Soběslav - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Soběslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (2.01 MB)
Město Soběslav
náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br> tel.č.: 381 508 122,fax: 381 524 143
e-mail: mesto@musobeslav.cz,www.musobeslav.cz
<br> Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku
obálkovou metodou
<br> bytové jednotky v ulici Na Ohradě 373/1,Soběslav II
<br> Na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslavi č.ZM 14/102/2021 ze dne 28.4.2021
vyhlašuje město Soběslav výběrové řízení formou obálkové metody s otevíráním obálek před
veřejností,jehož předmětem je prodej bytové jednotky (se všemi součástmi a příslušenstvím <,>
spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku) ve vlastnictví
města Soběslavi,nacházející se na pozemku p.č.1010/2 v k.ú.Soběslav,v přízemí domu č.p <.>
373 v ulici Na Ohradě,Soběslav II,o velikosti 2+1 a výměře 58,9 m2 <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> • prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním
obálek před veřejností <,>
<br> • účastníkem výběrového řízení může být pouze fyzická osoba nebo manželé; každý
účastník může podat pouze jednu nabídku <,>
<br> • minimální kupní cena činí 700.000 Kč <,>
• podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné peněžní jistoty při podání
<br> nabídky ve výši 50.000 Kč na účet města č.6015-701490399/0800 (nevratná při
odstoupení od nabídky) <,>
<br> • splatnost zbylé kupní ceny je před podpisem kupní smlouvy
• vítězem výběrového řízení bude uchazeč,který nabídne nejvyšší kupní cenu; v případě
<br> rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání <.>
<br> Náležitosti nabídky:
<br> • písemná nabídka musí být zájemcem doručena (osobně nebo prostřednictvím pošty)
v uzavřené obálce nejpozději do 25.8.2021 do 14:00 hodin na podatelnu Městského
úřadu v Soběslavi,náměstí Republiky 59,392 01 XXXXXXXX I,označena heslem
„Výběrové řízení - byt Na Ohradě č.p.373 - NEOTVÍRAT"
<br> • jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště,nepovinně může být uvedeno telefonní
a e-mailové spojení,údaj o adrese pro doručování,pokud je odlišný od adr...

Načteno

edesky.cz/d/4777546

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Soběslav
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Soběslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz