« Najít podobné dokumenty

Město Lanškroun - Dotace - Sport mládež 2021 FO Lanškroun, z. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lanškroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace - sport FO Lanškroun z. s. 2021.pdf
1
<br>
Čj.MULA 20760/2021
<br> Počet listů dokumentu: 3
<br> Počet listů příloh: 0
<br> Spisový znak: 56.12
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
<br>
z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a podle části páté (§§ 159 - 170) zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Poskytovatel: Město Lanškroun
<br> Sídlo: nám.J.M.Marků 12,563 01 Lanškroun – Vnitřní Město
<br> IČO: 00279102
<br> Zastoupené: Mgr.Radimem Vetchým,starostou
<br> Bankovní spojení: č.účtu 19-2725611/0100,Komerční banka
<br> Telefon: 465 385 111,e-mail: podatelna@lanskroun.eu
<br>
<br> a
<br>
<br> Příjemce:
<br> Název: FO Lanškroun,z.s <.>
<br> Právní status: spolek
<br> IČO: 26548411
<br> Sídlo: T.G.Masaryka 236,563 01 Lanškroun – Ostrovské Předměstí
Zastoupený: Ladislavem Vaško,předsedou výboru
<br> Bankovní spojení: 4124813319/0800 Česká spořitelna
<br> Telefon: 777 885 222,e-mail: info@lkvkovo.cz
<br>
<br>
<br> I.Účel dotace
<br>
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Lanškroun na
<br> základě vyhlášeného dotačního programu,jehož účelem je podpora sportovní činnosti
<br> s mládeží do 19 let v roce 2021,způsob stanovení výše dotace a úprava otázek souvisejících <.>
<br> Uznatelné a neuznatelné výdaje jsou uvedeny v příslušném dotačním programu čj.MULA
<br> 5934/2021 <.>
<br> 2.Dotace je poskytována na základě žádosti čj.MULA 13875/2021 <.>
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude činnost realizovat na svou vlastní odpovědnost <,>
<br> v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy <.>
<br>
<br>
2
<br>
4.Dotace je poskytována v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> 5.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontro...

Načteno

edesky.cz/d/4777509

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lanškroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz