« Najít podobné dokumenty

Obec Tlumačov - Usnesení RO ze dne 21. 7. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlumačov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RO ze dne 21. 7. 2021
U S N E S E N Í
<br> RADY OBCE TLUMAČOV
<br> ze dne 21.7.2021
<br>
<br>
* VEŘEJNÁ VERZE *
<br>
<br>
<br> Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 21.7.2021 přijala tato usnesení:
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení R1/33/07/21
<br> Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 21.7.2021 <.>
<br>
<br> Usnesení R2/33/07/21
<br> Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním
<br> usnesení z minulých zasedání rady obce (č.32 a M13) – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu
<br> Kouřilovou <.>
<br>
<br> Usnesení R3/33/07/21
<br>  Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3 000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR,z.s <.>,klub „Radost“ <.>
<br>  Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným Asociace rodičů a
<br> přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s <.>,klub „Radost“,Barákova 23,796 01 Prostějov <.>
<br>  Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce XXXX XXXXX Horku podpisem smlouvy <.>
<br>
Usnesení RX/XX/XX/XX
<br> Rada obce Tlumačov schvaluje místní organizaci KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy
<br> na náměstí Komenského (vedle KIS),WC v budově č.p.65 a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného
<br> majetku Obce Tlumačov (5 pivních setů) na akci „Prázdniny končí,škola začíná“,dne 27.8.2021 <.>
<br>
<br> Usnesení R5/33/07/21
<br> Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření nájemní smlouvy v bytě č.12 pro *nezveřejňovaný text* od
<br> 01.08.2021 na dobu určitou 1 rok,s možností prodloužení a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy
<br> na volný byt č.12 v DPS <.>
<br>
<br> Usnesení R6/33/07/21
<br>  Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy s *nezveřejňovaný text* na
propachtování pozemků KN p.č.503/1,4,5,6,9,12,13,14 o celkové výměře 8.323 m2 v k.ú.Tlumačov na
<br> Moravě,do 31.7.2022 <.>
<br>  Rada obce Tlumačov pově...

Načteno

edesky.cz/d/4777444

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlumačov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz