« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Zadávací dokumentace_víceúčelové hřiště - Janovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací dokumentace_víceúčelové hřiště - Janovice.pdf
Město Rýmařov,náměstí Míru 230 / 1,795 01 Rýmařov,IČO: 00296317 Strana 1 (celkem 11)
<br>
<br>
<br> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle § 31 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon) a v souladu se směrnicí města Rýmařov č.04/2019 o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek <,>
<br> pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
<br> „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - JANOVICE“
<br>
<br>
<br>
<br> Město Rýmařov,náměstí Míru 230 / 1,795 01 Rýmařov,IČO: 00296317 Strana 2 (celkem 11)
<br> PREAMBULE
<br> Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 31 zákona č.134/2016 Sb.o zadávání
veřejných zakázek,v platném znění (dále jen zákon) a současně dle směrnice Městského úřadu
Rýmařov č.04/2019 ze dne 01.05.2019.Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a
bez výhrad zadávací podmínky,včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím
podmínkám.Předpokládá se,že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny <,>
formuláře,termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.Pokud
dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci,nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám,může to mít za důsledek vyřazení nabídky
a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu
dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení
nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení <.>
<br> Veškeré další údaje,které zadavatel poskytuje účastníkům zadávacího řízení podle podmínek
zadávacího řízení,předává písemně,osobně nebo písemně e-mailem,a to v českém jazyce na adresy <,>
které účastníci zadávacího řízení uvedou <...

Načteno

edesky.cz/d/4777436

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz