« Najít podobné dokumenty

Město České Budějovice - Rozpočtové opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VFO_V26_2021_07 (279.52 KB)
1
<br>
<br> SCHVÁLENÉ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO V26
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021
<br>
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice v souladu
<br> s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 8.12.2020
č.204/2020,část II.2 <.>,schválil:
<br>
dne 13.7.2021:
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 26
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů z akce stavební
úpravy a přístavba – Autiscentrum na akci stroje,přístroje a zařízení - Autiscentrum z důvodu správného
zaúčtování položek,týkajících se dodávky klimatizačních jednotek,kamerového systému a EZS <,>
v souladu s účetními standardy:
 snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 7057 – Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6121 – Budovy,XXXX a stavby - XXX.XXX Kč
§ XXXX – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 7063 – Stroje,přístroje a zařízení - Autiscentrum
odpovědné místo 112 – investiční odbor
položka 6122 – Stroje,přístroje a zařízení + 400.000 Kč
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
RM_2021_07_19_VRO_V24aV25 (284.12 KB)
SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V24 AŽ V25
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021
<br>
Rada města České Budějovice dne 19.7.2021 č.usnesení 855/2021
<br>
<br> Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 24
<br> Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce
stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum na akci základní školy – stavby na dofinancování stavebních prací
akce „ZŠ Máj I – rozšíření hřiště“ (rozpočet k projektové dokumentaci je vyšší oproti předpokladu) včetně
výdajů na technický dozor investora a koordinátora BOZP:
 snížení rozpočtu ve výdajové části
<br> akce/účel 7057 – Stavební úpravy a přístavba – Autiscentrum
odpovědné místo 112 – Investiční odbor
položka 6121 – Budovy,XXXX a stavby - X.XXX.XXX Kč
paragraf 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
<br>  zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby
odpovědné místo 112 – Investiční odbor
položka 6121 – Budovy,XXXX a stavby X.XXX.XXX Kč
paragraf 3113 – Základní školy
<br>
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 25
Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů z akce
<br> vodohospodářské strojní investice a rekonstrukce kanalizací na akci rekonstrukce vodovodů pro finanční krytí
před vypsáním veřejné zakázky akce „Přeložka vodovodu v ulici Průběžná,České Budějovice“ a z důvodu
koordinace s akcí „Novostavba bytového domu s nebytovými prostory,garážemi a parkovacími stáními“:
 snížení rozpočtu ve výdajové části
<br> akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice
odpovědné místo 112 – Investiční odbor
položka 6122 – Stroje,přístroje a zařízení - 500.000 Kč
paragraf 2310 – Pitná voda
<br>  snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací
odpovědné místo 112 – Investiční odbor
položka 6121 – Budovy,XXXX a stavby - X.XXX.XXX Kč
paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br>  zvýšen...
RM_2021_07_19_RO_91až110 (334.08 KB)
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 91 AŽ 110
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021
<br> RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 19.7.2021 Č.USNESENÍ 854/2021
<br>
Rozpočtové opatření číslo 91
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína –
<br> činnost osmi oddělení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.Š.Baara:
 zvýšení rozpočtu v příjmové části
<br> akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 415)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 140.000,00 Kč
<br>  zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3621 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 415)
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J.Š.Baara
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 140.000,00 Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
<br>
Rozpočtové opatření číslo 92
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „SOUTĚŽ UMĚNÍ – DPS Carmína“ ve prospěch
<br> zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J.Š.Baara:
 zvýšení rozpočtu v příjmové části
<br> akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 456)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 100.000,00 Kč
<br>  zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 456)
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J.Š.Baara
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 100.000,00 Kč
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
<br>
Rozpočtové opatření číslo 93
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Kulturní vystoupení Českobudějovického
<br> pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ J.Š.Baara:
 zvýšení rozpočtu v příjmové části
<br> akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428)
odpovědn...

Načteno

edesky.cz/d/4777287

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz