« Najít podobné dokumenty

Město Opava - záměr prodeje části pozemku v k.ú. Komárov u Opavy 21-508 - Statutární město Opava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-508.pdf
Statutární město Opava
<br> dle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
<br> záměr prodeje části pozemku parc.č.841/3 – trvalý travní porost <,>
katastrální území Komárov u Opavy,dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy,za níže uvedených podmínek:
<br> - předmětný pozemek bude prodán jednomu zájemci jako celek
za účelem výstavby rodinných domů v souladu se zpracovanou
a zaevidovanou územní studií,která navazuje na určení této plochy
územním plánem
<br> - kritériem výběru bude nejvyšší nabídka kupní ceny,min.cena
je stanovena znaleckým posudkem ve výši 654,17 Kč/m2,výměra
prodávaného pozemku činní 44.382 m2
<br> - zájemci mohou své nabídky na koupi pozemku podávat v termínu
do 30.9.2021 do 13,00 hod v zalepené obálce označené textem
"NEOTVÍRAT - nabídka na koupi pozemku parc.č.841/3,k.ú.Komárov
u Opavy",na podatelně Magistrátu města Opavy,Horní náměstí 382/69 <,>
později podané nabídky nebudou hodnoceny
<br> - znalecký posudek č.474-15/20,zhotoven soudní znalkyní
Ing.Janou Kašparovou,dne 8.12.2020,je k nahlédnutí na požádání
<br> O tomto záměru prodeje rozhodla rada města dne 21.7.2021
<br> Statutární město XXXXX si vyhrazuje možnost nevybrat žádného
ze zájemců,případně zrušit záměr prodeje kdykoliv v jeho průběhu
bez udání důvodu <.>
<br> Zveřejňuje: Magistrát města Opavy,odbor majetku města
Bližší informace: Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> radka.honkova@opava-city.cz
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> 508/21
<br> 22.7.2021
<br>
<br>
Statutární město Opava
Bližší informace: Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX

Načteno

edesky.cz/d/4777249

Meta

Prodej   Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz