« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - 75. schůzi Rady města Jihlavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

75. schůzi Rady města Jihlavy
»~J ĺT(i~217r/i~1
Statutární město Jihlava
<br> Statutární město Jihlava
Primátorka města Jihlavy
<br> V souladu s ~ 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb.v platném znění
<br> 75.schůzi Rady města Jihlavy
<br> svolávám
<br> na dne 29.7.2021 v 08:30 hodin
<br> v zasedací místnosti RM
<br> V Jihlavě dne 21.7.2021
<br> V 13.00 hod.- prezentace k Integrovanému systému nakládání s odpady v kraji
Vysočina
V 14 00 hod - valná hromada obchodní společnosti DPMJ a.s
V 14.30 hod.- valná hromada obchodní společnosti SMJ s.r.o
<br> Předkládá:
primátorka
Zámek
<br> Batoušková
<br> Ruschková
Hudečková
<br> Hudečková
Hudečková
<br> Dohnal
Dohnal
Dohnal
<br> Dohnal
Dohnal
<br> Jaroš
<br> Program:
1.Zahájení a schválení programu 75.zasedání Rady města
2.Návrh na změnu organizačního řádu a organizační struktury
<br> Magistrátu města Jihlavy a Městské policie Jihlava s účinností od
1.10.2021 a 1.1.2022 <.>
<br> 3.Návrh na schválení Pravidel k zajištění provozní platby při konání
obřadů
<br> 4.Návrh na prodloužení terminu plnění usnesení č.1253/20-RM
5.Návrh na provedeni rozpočtového opatření,uzavření dodatku č.1
<br> a změnu názvu investiční akce
6.Návrh na provedení rozpočtového opatření
7.Návrh na schválení podmínek nájmu a výpůjčky prostor
<br> Gotického sálu a Zasedací místnosti zastupitelstva
8.Návrh na provedení rozpočtového opatření
9.Návrh na volbu varianty optimalizace čistoty města
10.Návrh na zadáni veřejné zakázky malého rozsahu na akci
<br> “Rekon.svět.signal.zař,na křižovatce Dvořákova-Žižkova
Hradební-Benešova“ - projekční práce na základě výzvy jednomu
dodavateli osvč Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XX.Návrh na zrušeni VŘ “Most ev.č.47b-M1 přes řeku Jihlávku“
12.Návrh na zrušení VŘ “Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku
<br> Jihlavu ev.č.91c-Lpl v ul.Hálkova“
13.Návrh na svěření pravomoci schvalovat poskytování věcných
<br> darů
<br>
<br> 14.Návrh na provedení rozpočtového opatření Jaroš
15.Návrh na provedení rozpočtového opatření Jaroš
16.Návrh na provedení rozpočtového opatření J...

Načteno

edesky.cz/d/4777238

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz