« Najít podobné dokumenty

Obec Ochoz u Tišnova - 2021_Rozpočtové opatření č.4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ochoz u Tišnova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č. 4_2021.pdf
Obec Ochoz u Tišnova
<br> KEO—W 1.11.3651i UCOSX
<br> Rozpočtové opatření č
<br>.412021
<br> zpracováno: 25.6.2021 strana: 1
<br> PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1121 000 310 000,00 11 000.00 321 000,00 Daň z příjmů právnických osob Paragraf 0000 celkem: 310 000,00 11 000,00 321 000,00 * 2) 000000000 0000 1031 2324 000 22 000,00 11 000.00 33 000,00 Pňjaté nekapíta'lové příspěvky a náhrady Paragraf 1031 celkem: 22 000,00 11 000,00 33 000,00 Pěstební činnost * Org: 0000 celkem: 332 000,00 22 000,00 354 000,00 PŘÍJMY celkem 332 000,00 22 000.00 354 000.00 VYDAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6171 5139 000 30 000,00 11 000,00 41 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4) 000000000 0000 6171 5171 000 10 000,00 11 000,00 21 000.00 Opravy a udlžování Paragraf 0171 celkem: 40 000,00 22 000,00 62 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 40 000,00 22 000,00 62 000,00 VÝDAJE celkem 40 000,00 22 000,00 62 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.412021
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli)
<br> SchuoliL dvur- :
<br> Zveřejněno dne:
<br> Zpracoval: obec dne: 25.6.2021
<br> JS.<.> 6.year /»/Ú_M „20.? Joa/] %“
Rozpočtová opatření č. 4_2021 edit.pdf
Obec Ochoz u Tišnova KEO-W 1.11.365 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 25.6.2021
<br> 1
Rozpočtové opatření č.4 / 2021
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,00 321 000,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 1)
<br> 310 000,00 11 000,00 321 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2324 22 000,00 11 000,00 33 000,000000 1031 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2)
<br> 22 000,00 11 000,00 33 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
celkem:Org: 0000 332 000,00 22 000,00 354 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 332 000,00 22 000,00 354 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XX XXX,00 41 000,000000 6171 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3)
<br> 000000000 5171 10 000,00 11 000,00 21 000,000000 6171 000 Opravy a udržování 4)
<br> 40 000,00 22 000,00 62 000,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 40 000,00 22 000,00 62 000,00
<br> VÝDAJE celkem 40 000,00 22 000,00 62 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4/2021
<br> Zpracoval: obec dne: 25.6.2021
<br> Zveřejněno dne:
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>

Načteno

edesky.cz/d/4776995

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ochoz u Tišnova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz