« Najít podobné dokumenty

Obec Okrouhlá (Cheb) - Návrh koncepce - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okrouhlá (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-koncepce-informace-prkk21.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Sídlo: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz
<br> strana 1
<br> Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary
KK/3381/ZZ/21-3 Mgr.Benešová / 571 21.7.2021
<br> „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.– návrh koncepce
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“
<br> Jako příslušný úřad dle § 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdrželi dne 13.7.2021 návrh
koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ včetně vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“),jejíž zpracování
zajistil předkladatel podle § 10e zákona <.>
Ve smyslu ustanovení § 10f odst.2 zákona zasíláme informaci o návrhu koncepce včetně
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům k možnému vyjádření.Ve smyslu § 10f odst.4
zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce našemu (příslušnému)
úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.Veřejné
projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13.8.2021.Podle předběžných informací se
veřejné projednání bude konat dne 13.8.2021 od 13:00 hod.v zastupitelském sále Krajského
úřadu Karlovarského kraje <.>
Návrh koncepce je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce KVK014K <.>
Města a obce jako dotčené územní samosprávné celky,žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona
o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kde je m...

Načteno

edesky.cz/d/4776992


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okrouhlá (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz