« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Schválený Závěrečný účet obce Třeštice 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_906577168_0_Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 - obec Třeštice(2).pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 39724/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Třeštice
<br> se sídlem Třeštice 19,588 56 Telč,IČO: 42634547
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 3.března 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.května 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 7.května 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Třeštice
<br> Třeštice 19
<br> 588 56 Telč
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> XXXXXXX XXXXXXXX - admin.pracovnice
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Třeštice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> B.Plnění opatření při jatých k nápravě chy...
Schválený závěrečný účet za rok 2020.pdf
1/9
<br> OBEC TŘEŠTICE
<br> Schválený závěrečný účet za rok 2020
<br> sestavený v Kč ke dni 31.12.2020
<br>
Údaje o organizaci
<br>
<br> Identifikační číslo 42634547
<br> Název Obec Třeštice
<br> Ulice Třeštice 19
<br> Obec Telč
<br> Pošta 588 56
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420 606 332 788 – starosta obce
<br> E-mail obec@trestice.cz
<br> Web http://trestice.cz
<br>
<br> Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br>
Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Schválený závěrečný účet Obce Třeštice za rok 2020
<br>
<br> 2/9
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 620 000,00 562 419,24 562 419,24 90,71 100,00
<br> 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 16 000,00 9 115,83 9 115,83 56,97 100,00
<br> 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 60 000,00 55 691,38 55 691,38 92,82 100,00
<br> 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 550 000,00 417 128,87 417 128,87 75,84 100,00
<br> 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 100 000,00 86 640,00 86 640,00 86,64 100,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 1 141 986,34 1 141 986,34 95,17 100,00
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 2 590,80 2 590,80 0,00 100,00
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 0,80 0,80 0,00 100,00
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 47 000,00 44 540,00 44 540,00 94,77 100,00
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 1 835,00 1 575,00 1 575,00 85,83 100,00
<br> 0000 1361 Správní poplatky 500,00 100,00 100,00 20,00 100,00
<br> 0000 1381 Daň z hazardních her 12 000,00 15 777,...

Načteno

edesky.cz/d/4776990

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz