« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Rozhodnutí hejtmana pro Jihomoravský kraj - prodloužení stavu nebezpečí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana pro Jihomoravský kraj - prodloužení stavu nebezpečí
HIIlIlHIIlllllllIlllllHllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> KUJMP0291DBB
<br> HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 108027/2021 Sp.zn.: 5 — JMK 93401/2021 Brno 21.07.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Jihomoravského kraje číslo 7/2021 o prodloužení stavu nebezpečí
<br> Podle ust.& 3 odst.4 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zá kon“),podle ust.& 61 odst.3 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s usnesením Vlády České republiky č.659 ze dne 19.07.2021
<br> PRODLUŽUJI DOBU TRVÁNÍ STAVU NEBEZPEČÍ <,>
<br> který byl vyhlášen Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24.07.2021 č.j.JMK 93401/2021 o vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu krizové situace,v návaznosti na extrémní bouřky & jimi způsobené následky a s tím související ohrožení životů,zdraví,majetku a životníhoprostředí,pro vymezenou část územíJihomoravského kraje,a to
<br> DO 23.SRPNA 2021 24:00 hodin
<br> čl.1 Zdůvodnění prodloužení
<br> Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24.07.2021 č.j.JMK 93401/2021 byl vyhlášen pro správní území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav stav nebezpečí,a to na dobu od 25.06.2021 do 24.07.2021.I přes veškeré úsilí krizových štábů kraje,obcí s rozšířenou působností,obcí a nepřetržitou činností složek integrovaného záchranného systému posílených jednotkami Armády České republiky a stovkami dobrovolníků plně nepodařilo eliminovat následky extrémních bouřek a tornáda,jež byly důvodem pro vyhlášení stavu nebezpečí.Proto se hejtman kraje obrátil přípisem ze dne 13.07.2021 č.j.JMK 101174/2021,v souladu s ust.š 3 odst.4 krizového zákona,na předsedu vlády České republikys žádostí o udělení souhlasu Vlády České republiky s prodloužením stavu nebezpečí o 30 dnů s uvedením,že doposud není plně zprovozněna dodávka plynu a elektřiny...

Načteno

edesky.cz/d/4776989

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Džbánice
16. 07. 2021
16. 07. 2021
07. 07. 2021
25. 06. 2021
18. 06. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz