« Najít podobné dokumenty

Obec Čichalov - Návrh koncepce - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 1002001 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čichalov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záchranný kruh
Záchranný kruhAktuální opatøení,data,informace
TY TO ZVLÁDNEŠ - rizika v dopravì,první pomoc,požáry,mimoøádné události
SVÌT ZÁCHRANÁØÙ - zážitkové vzdìlávací centrum v oblastech bìžných rizik a mimoøádných událostí
BEZPEÈNÁ DOPRAVA PRVNÍ POMOC POŽÁRY OSOBNÍ BEZPEÈÍ MIMOØÁDNÉ UDÁLOSTI ESHOP Asociace Záchranný kruh - sdružení záchranáøských,vzdìlávacích a další subjektù a institucí,které se aktivnì zabývají problematikami vzdìlávání,prevence a pøípravy v oblastech bìžných rizik a mimoøádných událostí,bezpeènosti a ochrany životù,zdraví,životního prostøedí a majetku. Spoleènì již od roku 2005 vyvíjí a realizují projekty,vzdìlávací materiály a pomùcky,které pomáhají v každodenním životì všem cílovým skupinám,zejména dìtem a mládeži,ale i jejich rodièùm a pedagogùm rozpoznávat rizika a nebezpeèí,pøedcházet jim,pøipravit se na èi správnì reagovat v krizových situacích. 
Zajímavosti ze Záchranného kruhu <.>
Mobilní aplikace - pobaví i nauèí
Vìdìli jste,že Asociace Záchranný kruh vyvinula již celou øadu výukových aplikací pro mobilní telefony a tablety?Zjistit více
Svìt záchranáøù
Zjistit více
Najdete nás na sociálních sítích
Spravujeme pro Vás úèty na sociálních sítích,na kterých najdete vše potøebné.Zjistit více
Naše získaná ocenìní
Za øadu let naší existence jsme získali spoustu ocenìní.Dìkujeme!Zjistit více Všechny novinky
Dùležité výstrahy a dopravní informace <.>
Výstrahy
Dopravní informace
7 - 82.5km na trase Hora sv.Šebestiána - Chomutov u obce Chomutov: Nebezpeèná vozidlaD5,mezi km 72.5 a 69,ve smìru Praha: Dopravní uzavírky a omezenísilnice I/19,Sebranice - Èernovice,okr.Blansko,pøes: Sychotín,Rozseè nad Kunštátem: Nebezpeèné pøekážkyVíce informací
Mohlo by se Vám hodit
Reflexní samolepka ètyølístek,balení 5 ks
Vaše XXXX s DPH: XX KèObjednat
Reflexní vesta pro dospìlé - 3 reflexní pruhy ORANŽOVÁ - 2XL
Vaše XXXX s DPH: XXX KèObjednat
Informaèní systém
Systém zajiš�uje ty nejdùležitìjší rady,návody a informace ze svìta rizik a nebezpeèí pro Vaše obyvatele (návštì...
Portál veřejné správy
gov.cz - Portál veřejné správyKomunikujte se státem elektronicky
Úřadujte snadno a online odkudkoliv.Stačí si zřídit elektronickou identitu,přes kterou se přihlásíte do Portálu občana,nebo využít svoji bankovní identitu.Na portálu naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám,jako je eRecept nebo bodové hodnocení řidiče.S datovou schránkou,kterou si v portálu připojíte,pak s úřady komunikujete zdarma <.>
Covid Portál
Narození dítěte
Podívejte se,co musíte a můžete řešit,když čekáte dítě <.>
Změna trvalého pobytu
Uzavření manželství
Přečtěte si,co vše je potřeba řešit se státem před a po svatbě <.>
Úmrtí
Pokud vám někdo zemře,je to velká rána.Průvodce vám pomůže zorientovat se,co všechno musíte zařídit <.>
Služby veřejné správy
Bezpečnost a ochrana
Bydlení,vlastnictví a výstavba
Energie a síťové služby,územní plánování,pozemky,nemovitosti a další
Cestování a Češi v zahraničí
Cestovní doklady
Digitální občan
Doklady a oprávnění
Doprava
Starobní,sirotčí,invalidní,vdovský a vdovecký důchod,váleční veteráni a odškodnění
Kultura a média
Film,muzea a galerie,památky,televize,rozhlas,tisk,literatura,knihovny a další
Narození,úmrtí,manželství a partnerství
Nahlášení matričním úřadům
Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy
Pro cizince
Vydávání víz,povolení k pobytu,mezinárodní ochrana a národnostní menšiny
Práce a nezaměstnanost
Průmysl a obchod
Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní,střeliva a výbušnin
Rejstříky,katastry,evidence,výpisy a ověření
Evidence obyvatel,osob a jiné,základní registry,spisová služba a další
Sdružení,spolky,církve a dobrovolnictví
Církve,dobrovolnická služba,nevládní organizace,profesní a zájmová sdružení
Sociální služby a sociální pomoc
Pomoc osobám se zdravotním postižením
Soudy a spravedlnost
Sport a volný čas
Těhotenství,péče o dítě a rodičovství
Dávky na dítě,náhradní rodinná péče,sociálně právní ochrana dětí,umělé přerušení těhotenství
Volby,politické strany a hnutí
Volby do zastupitelstev obcí a d...
Zajímavé odkazy
gov.cz - Portál veřejné správyKomunikujte se státem elektronicky
Úřadujte snadno a online odkudkoliv.Stačí si zřídit elektronickou identitu,přes kterou se přihlásíte do Portálu občana,nebo využít svoji bankovní identitu.Na portálu naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám,jako je eRecept nebo bodové hodnocení řidiče.S datovou schránkou,kterou si v portálu připojíte,pak s úřady komunikujete zdarma <.>
Covid Portál
Narození dítěte
Podívejte se,co musíte a můžete řešit,když čekáte dítě <.>
Změna trvalého pobytu
Uzavření manželství
Přečtěte si,co vše je potřeba řešit se státem před a po svatbě <.>
Úmrtí
Pokud vám někdo zemře,je to velká rána.Průvodce vám pomůže zorientovat se,co všechno musíte zařídit <.>
Služby veřejné správy
Bezpečnost a ochrana
Bydlení,vlastnictví a výstavba
Energie a síťové služby,územní plánování,pozemky,nemovitosti a další
Cestování a Češi v zahraničí
Cestovní doklady
Digitální občan
Doklady a oprávnění
Doprava
Starobní,sirotčí,invalidní,vdovský a vdovecký důchod,váleční veteráni a odškodnění
Kultura a média
Film,muzea a galerie,památky,televize,rozhlas,tisk,literatura,knihovny a další
Narození,úmrtí,manželství a partnerství
Nahlášení matričním úřadům
Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy
Pro cizince
Vydávání víz,povolení k pobytu,mezinárodní ochrana a národnostní menšiny
Práce a nezaměstnanost
Průmysl a obchod
Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní,střeliva a výbušnin
Rejstříky,katastry,evidence,výpisy a ověření
Evidence obyvatel,osob a jiné,základní registry,spisová služba a další
Sdružení,spolky,církve a dobrovolnictví
Církve,dobrovolnická služba,nevládní organizace,profesní a zájmová sdružení
Sociální služby a sociální pomoc
Pomoc osobám se zdravotním postižením
Soudy a spravedlnost
Sport a volný čas
Těhotenství,péče o dítě a rodičovství
Dávky na dítě,náhradní rodinná péče,sociálně právní ochrana dětí,umělé přerušení těhotenství
Volby,politické strany a hnutí
Volby do zastupitelstev obcí a d...

Načteno

edesky.cz/d/4776986

Meta

EIA   Volby   Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čichalov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz