« Najít podobné dokumenty

Obec Pístina - Výpis z usnesení z jednání ZO dne 14.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pístina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypis-z-usneseni-z-jednani-zo-14.7.2021.pdf
[1]
<br>
<br> Výpis
<br> z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina <,>
<br> konaného dne 14.7.2021 od 19.00 hodin v budově
<br> Obecního úřadu Pístina,Pístina č.p.35 <.>
<br>
<br>
<br> I.Zastupitelstvo schvaluje :
<br>
<br> Usnesení č.3 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozeslání výzvy k účasti firem ve
<br> výběrovém řízení na dodávku prací k zabezpečení akce „Rekonstrukce
<br> sportovního hřiště na parc.č.25/2“ <.>
<br>
<br> Usnesení č.4 - Zastupitelstvo obce schvaluje pro činnost technického dozoru investora
<br> na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště na parc.č.25/2“ Ing.arch <.>
<br> Radka Zemana <.>
<br>
<br> Usnesení č.5 - Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy
<br> venkova Jihočeského kraje v roce 2021 ve výši 220 000,- Kč na akci
<br> „Stavební úpravy skladu obecního úřadu čp.35“ <.>
<br>
<br> Usnesení č.6 - Zastupitelstvo obce schvaluje,aby byla přípojka vodovodního řadu
<br> DN90 a DN63 nacházející se na pozemcích parc.č.196,197/1,197/8 a
<br> 198 zařazena do majetkové a provozní evidence obce.Zastupitelstvo
<br> obce schvaluje zřízení velkoobjemové vodoměrné šachty na pozemku
<br> parc.č.1003 <.>
<br>
<br> Usnesení č.7 - Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci aktualizace webových stránek
<br> Obce Pístina v novém designu od společnosti W Partner s.r.o <.>
<br>
<br> Usnesení č.8 - Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje finanční dar obcím postiženým
<br> tornádem dne 24.6.2021 v celkové výši 40 000,- Kč,a to: obci Hrušky
<br> 10 000,- Kč,obci Moravská Nová Ves 10 000,- Kč,obci Mikulčice
<br> 10 000,- Kč a obci Lužice 10 000,- Kč.Finanční dar bude poskytnut na
<br> základě darovací smlouvy po potvrzení zájmu starosty předmětných
<br> obcí <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> II.Zastupitelstvo bere na vědomí :
<br>
1) Rozpočtové opatření č.10/2021 a č.11/2021
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br>
<br> [2]
<br>
<br>
<br> III.Různé :
<br>
<br> - Brigáda ke zpracování dřeva pro společenskou místnost
<br> - 24.7.2021 Zábava SDH Pí...

Načteno

edesky.cz/d/4776978

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pístina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz