« Najít podobné dokumenty

Obec Čachotín - Pozvánka na závěrečné jednání – komlpexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čachotín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čachotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
PDZEMi-tův'í' STATNI POZEMKOW URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024H1a,130 so Praha s - Žižkov.IČD: mamma.DIČ: cz a1s12z74 _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj vysočina,Pobočka Havlíčkův Brod
<br> Smetanovo náměstí ZTS,580 02 Havlíčkův Brod
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: Dle rozdělevníku Naša značka: SPU 245514í2021
<br> Spisová značka: 2RP5214í2013-520202í04í2
<br> *v'ýřizuje.: XXX XXXXXXXX XXXXX,Dis <.>
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: m.simon©spucr_cz
<br> Datum: 13 ř- 2021 SPU24501412021 0130513200233
<br> Pozvánka na závěrečnějednáni - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čachotín
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Havlíčkův Brod (dále jen „pobočka'“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.50332012 Sb,o Státním pozemkověm úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.& 19 zákona č.1399002 Sb.<.> o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č 229í1901 Sb.<.> o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiněmu zemědělskěmu majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") <,>
<br> svolává dle ust,% 11 odst,3 zákona závěrečná jednání,na která zve všechny účastníky řízeni <.>
<br> Závěrečné jednání se uskuteční dne 2.B.2021 v 1? hodin v sále Obecního úřadu Čachotín,č.p.77 <.>
<br> Na tomto jednáni pobočka zhodnotí výsledky komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čachotin a seznámí účastníky řízení s návrhem,o kterem bude rozhodnuto <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX vedoucí Pobočký Havlíčkův Brod Státní pozemkový úřad
<br> 'l-i
<br> 1í'1
<br> Statni poza-rrn-ko-.<.> --,<.> r urad | Hnsmockn 1Ú24ll1'1-ÉI'I 130 DÚ Praha 3 » É1zkov |; ICQ 01312??4 | DIC BENNETT-1 | msnuoroz

Načteno

edesky.cz/d/4776976

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čachotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz