« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Vrbka - DSO Horňácko - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Vrbka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Horňácko - Rozpočtové opatření č. 1/2021
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko,IČO KE04 1.8.15 URUUE 68731302
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové Opatření č.112021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX org.! orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 4116 106515011 0,00 608 460.00 608 460,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze Celkem za Par: 0,00 608 460,00 608 460,00 Příjmy celkem 0,00 608 460,00 608 460,00
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2) 3749 5137 106115011 0,00 10? 375,40 107 375,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3) 3749 5137 106515011 0,00 608 460,00 608 460,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Celkem za Par: 3749 0,00 715 835,40 715 835,40 Ostatní činnosti k ochraně přírody a 6409 5021 14 000,00 -14 000,00 0.00 Ostatní osobní výdaje 6409 5166 23 000,00 14 000.00 37 000,00 Konzultační,poradenské a právní 4) 6409 5169 36 000.00 90 000,00 126 000,00 Nakup ostatních služeb Celkem za Par: 6409 73 000,00 90 000,00 163 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem 73 000,00 805 835,40 878 835,40
<br> Financování
<br> XXX XXX orgl org.? N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 -162 729,00 197 375,40 34 646,40 Změny stavu krátkodobých prostředků Celkem za Par: -162 729,00 197 375,40 34 646,40 Financování celkem -162 729,00 197 375,40 34 646,40
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1 změna kvůli realizaci projektu Kelímky a myčky
<br> ad 1) dotace
<br> ad 2) podíl obcí
<br> ad 3) z dotace
<br> ad 4) grafika kelímky a XXX XXXX
<br> V souladu s ustanovením š XX zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 112021NH Na zasedání dne: 24.06.2021
<br> Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX dne: XX.XX.XXXX,<.> DOBROVOLNY SVAZEK OBCl
<br> MIKROREGION HORŘÁCKO
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4776974


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Vrbka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz