« Najít podobné dokumenty

Obec Branžež - Oznámení o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branžež.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění ze dne 22.12.2020 (915.12 kB)
OOBBEECC BBRRAANNŽŽEEŽŽ
Branžež 33,294 02 Kněžmost,IČ 00509205,www.branzez.cz,info@branzez.cz,+420 326 784 246
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst.5,7 a 10 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Branžež na období 2023 - 2024
je dle § 3,odst.40 zveřejněn:
<br> - v elektronické podobě na stránkách obce : www.branzez.cz
( sekce: obecní úřad,odkaz: rozpočty,rozpočtová opatření)
<br> - v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Branžež,Branžež 33,294 02 Kněžmost
Doba trvání zveřejnění: do doby schválení nového střednědobého výhledu <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet obce Branžež na rok 2021 a schválená rozpočtová opatření v roce
2021
jsou nebo budou dle § 11,odst.4 a § 16,odst.5 zveřejněna:
- V elektronické podobě na stránkách obce : www.branzez.cz
<br> ( sekce: obecní úřad,odkaz: rozpočty,rozpočtová opatření )
- v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Branžež,Branžež 33,294 02 Kněžmost
<br> Doba trvání zveřejnění : do doby schválení nového rozpočtu <.>
<br>
<br> Schválený závěrečný účet obce Branžež za rok 2019
<br> je nebo bude dle § 17,odst.8 zveřejněn:
- v elektronické podobě na stránkách obce: www.branzez.cz
<br> ( sekce: obecní úřad,odkaz: závěrečné účty)
- v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Branžež,Branžež 33,294 02 Kněžmost
<br> Doba zveřejnění : do doby schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok <.>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno : 22.12.2020 Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.branzez.cz

Načteno

edesky.cz/d/4776963


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branžež      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz