« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves (Sokolov) - Krajský úřad KK - Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves (Sokolov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad KK - Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE aDBaRžlvanleo PROSTŘEDÍA ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Dle rozdělovníku
<br> L _I Váš dopis značka ! ze dne Naše značka Vyřizuje! linka ' Karlovy Vary KK/3381/ZZ/21-3 Mgr.Benešová:Í 571 21.7.2021
<br> „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.— návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“
<br> Jako příslušný úřad dle & 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),obdrželi dne 13.7.2021 návrh koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021—2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“),jejíž zpracování zajistil předkladatel podle 5 10e zákona <.>
<br> Ve smyslu ustanovení % 10f odst.2 zákona zasíláme informaci o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k možnému vyjádření.Ve smyslu & 10f odst.4 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce našemu (příslušnému) úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.Veřejné projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13.8.2021.Podle předběžných informací se veřejné projednání bude konat dne 13.8.2021 od 13:00 hod.v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje <.>
<br> Návrh koncepce je k dispozici v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/seal00 koncepce pod kódem koncepce KVK014K <.>
<br> Města a obce jako dotčené územní samosprávné celky,žádáme ve smyslu 5 16 odst.2 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kde je možné do oznámení nahlížet,na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s š 16 odst.2 zákona o neprodleně zaslání písemného vyrozumění 0 dni ...

Načteno

edesky.cz/d/4776962


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nová Ves (Sokolov)
19. 07. 2021
15. 07. 2021
13. 07. 2021
12. 07. 2021
12. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nová Ves (Sokolov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz