« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ
<br> Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří
<br> Obecně závazná vyhláška obce Pomezí nad Ohří č.1/2021,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2019,o místních poplatcích
<br> Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří se na svém zasedání dne 24.6.2021 usnesením č.28/21 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona c.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Změna vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích ze dne 19.12.2019 se mění takto:
<br> 1.V ČÁSTI II.v Čl.3 odst.5 se stávající text nahrazuje novým textem: „Povinnost ohlas/t udaj podle odstavce 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,který může správce popíatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidenci,do nichž má zřízen automatizovaný přístup.Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce <.>
<br> 2.v ČÁSTI II.v Čl.4 se vypouští číslování odstavce 1 <.>
<br> 3.V ČÁSTI II.se z názvu Čl.6 vypouští text „a ů/er/ a 2 odst.2 a 3 se vypouští text „nebo ůíevu“.4.VČÁSTI lll.v Čl.3 odst.5 se stávající text nahrazuje novým textem: „Povinnost
<br> oh/asít údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj,který může spravce pop/atku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,do nichž má zřízen automatizovaný přístup.Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce <.>
<br> 5.V ČÁSTI III.se z názvu Čl.6 vypouští text „& ů/evý“ <.>
<br> 6.V ČÁSTI III.v Čl.6 odst.1 písm.b) se stávající text nahrazuje novým textem: „z akcí pořádaných na veřejném prostranství,jejich celý výtěžek je odveden na charitativní
<br> a veřejně prospěšné ůčeíým'í
<br> 7.V ČÁSTI III.v Čl.6 se vypouští číslování odstavce 1 <.>
<br> &.věAsn W.V Čl.1 odst.1 se stávající druhá věta doplňuje o t...

Načteno

edesky.cz/d/4776961

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz