« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Zrušení ochranného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení překročení státní hranice ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 1
<br> Praha 21.července 2021
<br> Č.j.: MZDR 20599/2020-101/PRO
<br> *MZDRX01GWF04*
MZDRX01GWF04
<br> Z R U Š E NÍ O C HR AN N É H O O PAT Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),postupem podle § 68 odst.1 a
3 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
I <.>
ruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.června 2021 <,>
č.j.MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN <.>
<br>
II <.>
Toto zrušení ochranného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.června 2021,č.j.MZDR
20599/2020-91/MIN/KAN,mělo být zrušeno ochranným opatřením ze dne 2.července 2021 <,>
č.j.MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN.Toto ochranné opatření však bylo zrušeno ochranným
opatřením ze dne 8.července 2021,č.j.MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN,aniž by nabylo
účinnosti.Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.června 2021,č.j.MZDR
20599/2020-91,proto nikdy nebylo zrušeno.Vzhledem k tomu,že toto ochranné opatření již
není způsobilé upravovat právní vztahy,ale nadále právně existuje,přistoupilo ministerstvo
pro přehlednost a z důvodu právní jistoty k výslovnému zrušení předmětného ochranného
opatření <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA,v.r <.>
ministr zdravotnictví

Načteno

edesky.cz/d/4776960

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Pomezí nad Ohří
27. 09. 2022
21. 09. 2022
19. 09. 2022
16. 09. 2022
15. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz