« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Příloha ZÚ za rok 2020 - zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
L-.“>,\\ :.J/ i,“- k! až
<br> CY;
<br> !
<br> tíž % o.fi :=:
<br> \;
<br> DLA/;
<br> Ef“.<.>.<,>
<br> Č.j.: KK/QOl/FI/20-10
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88.360 06 Karlovy Vary + Dvory.Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří
<br> IČO: 00572730 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 27.7.2020 (dílčí přezkoumání) - 25.1.2021 (konečně přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 12.02.2020 v souladu s 542 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů.a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů.(dále i „„zákon č.420/2004 Sb.") <.>
<br> Zahájeno bylo dne 25.06.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb.<.> okontrole (kontrolní řád).ve znění pozdějších předpisů.(dále i „zákon č.255/2012 Sb.") <.>
<br> Místo uskutečněného dílčího přezkoumání: Obecní úřad Pomezí nad Ohří Pomezí nad Ohří 18 350 02 Cheb
<br> Misto uskutečněného konečného přezkoumání: Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary - Dvory Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
<br> ve smyslu 9' 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Kraj ského úřadu Karlovarského kraje pod č.2020/13903 dne 25.6.2020 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Zástupci územního celku: - Ing.XXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> - XXXXXX XXXXXXX - účetní obecního úřadu
<br> Č.j.: “omni/20-10
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> a) při dílčím přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXX
<br> - kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4776959

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz