« Najít podobné dokumenty

Obec Karlovice (Zlín) - Oznámení o zahájení společného řízení -  VV – „Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k. ú. Karlovice u Zlína“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlovice (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného řízení -  VV – „Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice, k. ú. Karlovice u Zlína“
Odbor stavebních a dopravních řízení
oddělení dopravně správních řízení
<br> Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12,761 40 Zlín
<br> Číslo jednací dokumentu: MMZL 136825/2021 *MMZLSS47414358*
MMZLSS47414358 Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-080938/2021/Vlk
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXX,tel.XXXXXXXXX
e-mail: DanielaVlkova@zlin.eu
<br> Ve Zlíně dne: 21.7.2021
<br>
<br> Obec Karlovice,Karlovice 47,763 02 Zlín 4
<br>
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br>
<br> Obec Karlovice,IČO 46276076,Karlovice 47,763 02 Zlín 4 <,>
kterého zastupuje XXXXXX XXXX,Nad Školou XXX,XXX XX Želechovice nad Dřevnicí
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 7.5.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br>
<br> "Rekonstrukce chodníku v obci Karlovice,k.ú.Karlovice u Zlína
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.220/1,209,208/1,207/2,147/1,147/2,147/3,174/1,174/2,174/3
v katastrálním území Karlovice u Zlína.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále
jen "společné řízení") <.>
<br>
Předmětem stavby je záměr na stavební úpravu levostranného chodníku,umístěného na západní straně podél
dotčené místní komunikace směrem od napojení na silnici III/4977,zrušení stávajícího pravostranného chodníku
a jeho nahrazení parkovacím pruhem,úpravu a materiálové sjednocení sjezdů,umístění prostoru pro přecházení <.>
V souvislosti se záměrem na zklidnění dopravy je navržena změna šířky komunikace v místě napojení na silnici
III/4977 a to z původní šířky 7,35 na šířku 6,00 m,od staničení 0,085 80 km je šířka komunikace sjednocena
na 5,00 m <.>
<br>
<br> Základní údaje o stavbě,seznam stavebních objektů:
<br>
<br> Chodník – větev A,větev B,úprava napojení,místo pro přecházení,úprava sjezdů
<br> Větev A – odkloněný pravostranný chodník se napojuje v místě již opraveného chodníku po pravé straně a končí
u místa pro přecházení.Dále jej nahrazuje parkovací pruh,který je veden v celé délce,vyjma prostoru před RD č.p <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4776957

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karlovice (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz